Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2020-12-28

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2036"

Kórnik, 28 grudnia 2020 r. 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2036"

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik wykłada do publicznego wglądu projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2036".

Treść projektu "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2036" został upubliczniony na stronie internetowej: https://bip.kornik.pl/.

W terminie 21 dni - licząc od dnia ogłoszenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentu w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: projekty@ekolog.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2020 poz. 1173).

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia nie będą rozpatrywane.

Projekt "Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2036"

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea