Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2020-04-02

Informacja o działaniach i decyzjach, jakie zostały podjęte na terenie Miasta i Gminy Kórnik od 13 marca br. w związku z koronawirusem

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za dyscyplinę w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie i przestrzeganie zaleceń dotyczących ograniczenia kontaktów. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje o działaniach jakie zostały podjęte w Naszej Gminie.

 • Zarządzeniem z 10 marca 2020 roku powołany został Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Miasta i Gminy. W skład zespołu weszli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, Prezes Zarządu Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego ,,KOMBUS” Sp. z o.o., Komendant Posterunku Policji w Kórniku. Komendant Straży Miejskiej w Kórniku, Dyrektor Ośrodka Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku. Zespół na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie skutków epidemii dla Naszych mieszkańców.
 • Od 11 marca ograniczony został dostęp do placówek oświatowych dla rodziców i możliwość przejazdu środkami komunikacji zbiorowej tylko do dzieci zdrowych.
 • Od 12 marca decyzją Ministra Edukacji zamknięte zostały szkoły, przedszkola i żłobki, które w ograniczonym zakresie pracowały jeszcze w dniach 12 i 13 marca.
 • Od 12 marca zostały zamknięte dla mieszkańców: Kórnicki Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna oraz Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA.
 • Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka od 12 marca do odwołania zwiesiła wszystkie imprezy, funkcjonowanie czytelni i muzeum w Zamku Kórnickim
 • Od 12 marca ograniczony został dostęp do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Jednocześnie Starosta Poznański zdeklarował możliwość przywrócenia terminu w przypadku rejestracji pojazdów, zawiadomienia o zbyciu i nabyci pojazdu. Informacje o możliwym kontakcie z pracownikami urzędu zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa Powiatu Poznańskiego.
 • Od 16 marca ograniczony, do niezbędnego minimum, został dostęp do Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej i pozostałych jednostek organizacyjnych o czym informowaliśmy na bieżąco w komunikatach.
 • Od 2 kwietnia pracownicy Urzędu pracują zdalnie, podyktowane jest to brakiem możliwości spełnienia warunków dotyczących odległości pomiędzy pracownikami pracującymi w jednym pomieszczeniu (wg nowych wytycznych). Stale grupy pracowników pracujących w poszczególne dni zmniejszają prawdopodobieństwo zarażenia koronawirusem jednocześnie, co zwiększa bezpieczeństwo ciągłości pracy urzędu.
 • Od 16 marca do odwołania Wojewoda Wielkopolski wyłączył bezpośrednią możliwość obsługi interesantów w Urzędzie Wojewódzkim.
 • Od 16 marca Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu do odwołania zwiesił możliwość osobistego załatwiania spraw' w Punktach Obsługi Klienta i Biurach Obsługi Klienta ZTM.
 • ZTM wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu transportu o których bieżąco informuje na swoich stronach internetowych.
 • Od 16 marca zaniechane zostało pobieranie opłat w strefie parkowania w Kórniku.
 • Od 16 marca we współpracy z Centrum ELLMED w Kórniku zorganizowana została możliwość konsultacji stomatologicznej telefonicznie oraz przez Internet.
 • Od 19 marca, zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu zamknięte zostało targowisko w Kórniku. Rozważane było zniesienie ograniczenia handlu na targowisku w Kórniku, jednak ze względu na panujące tam warunki sanitarne uznaliśmy, że dla bezpieczeństwa mieszkańców utrzymanie zakazu handlu na targowisku będzie najlepszym rozwiązaniem.
 • 27 marca Burmistrz Miasta i Gminy podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania Rower Miejski i przekazaniu całej kwoty przeznaczonej na nie w wysokości 100.000 zł na pomoc Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia w Poznaniu. Dziękujemy za wsparcie tej decyzji wyrażane w mediach społeczność i owych Naszym Mieszkańcom.
 • Od 30 marca do 13 kwietnia Województwo Wielkopolskie podjęło decyzję o korekcie kursowania pociągów. Aktualny rozkład jazdy można sprawdzić na stronic https://portalpasazera.pl/
 • Od 1 kwietnia w związku z nałożeniem nowych obostrzeń przez Rząd zamknięty został dostęp do terenów sportowo - rekreacyjnych, placów zabaw, siłowni, parków i promenad jako miejsc mogących gromadzić większą ilość osób.

Prezes Zarządu Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS" Sp. z o.o. dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich korzystających z usług komunikacji zbiorowej podjął decyzję o ponad standardowych środkach bezpieczeństwa w autobusach w tym w szczególności codziennej dezynfekcji autobusów. Na bieżąco odkażane są przystanki komunikacji. Jednocześnie ograniczone zostały kursy autobusów dedykowane uczniom szkół. Decyzjami Rządu, ograniczono do połowy miejsc siedzących w7 autobusie ilość osób mogących nimi podróżować.

Urząd Miasta i Gminy zakupił na potrzeby Straży Miejskiej, Straży Pożarnych, Pogotowia Ratunkowego niezbędny sprzęt ograniczający możliwość zarażenia koronowirusem taki jak kombinezony i maseczki, rękawice i środki dezynfekujące.

Urząd Miasta i Gminy Kórnik wraz Kórnickim Towarzystwem Pomocy Społecznej przystąpił do akcji „Maseczki dla Polski”. Ideą akcji jest wyprodukowanie 40 min maseczek wielofazowych i rozdanie ich wszystkim mieszkańcom. Z chwilą otrzymania maseczek ich dystrybucją wśród Mieszkańców Naszej Gminy zajmie się Urząd. O terminie i sposobie dystrybucji powiadomimy odrębnym Komunikatem.

Zaplanowane jest odkażenie wszystkich gminnych szkół, przedszkoli i żłobka, specjalnym środkiem przed wznowieniem ich funkcjonowania po przerwie spowodowanej koronawirusem.

W Urzędzie Miasta i Gminy przygotowano pakiet wsparcia dla przedsiębiorców funkcjonujących w Naszej Gminie, którzy przez wprowadzone ograniczenia w działalności będą mieć problemy w bieżącym funkcjonowaniu. Ze szczegółami pakietu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu.

Wspierając naszych restauratorów, którzy zostali zmuszeni do zamknięcia swoich obiektów, na stronie internetowej zamieściliśmy listę restauracji z informacją, które z nich świadczą usługi sprzedaży na wynos i z dowozem do domów. Korzystając z nich, przyczyniamy się do ochrony miejsc pracy w Naszej Gminie.

Kolejny raz zwracam się do Państwa z ogromną prośbą, o wzajemne wsparcie w tym trudnym dla Nas okresie.

Rozejrzyjmy się dookoła czy w okolicy nie ma osób, które potrzebują pomocy Bądźmy wzajemnie życzliwi i w miarę możliwości pomóżmy im w zorganizowaniu zakupów lub powiadommy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku tel. 61 8170054 lub Urząd Miasta i Gminy tel. 61 8170 411.

Proszę o bieżące śledzenie strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Kórnik. Ministerstwa Zdrowia i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Przypominani, że decyzją Rządu od 1 kwietnia dzieci i młodzież do 18 roku życia nie mogą same poruszać się po ulicach.

Zgodnie z decyzjami Ministra Edukacji szkoły pracują zdalnie. Urząd Miasta i Gminy Kórnik przystąpił do projektu „Zdalna Szkoła” i już w najbliższym czasie zostaną zakupione komputery za kwotę 100.000 zł dla najbardziej potrzebujących uczniów z Naszej Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Przemyław Pacholski

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea