Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Środowisko naturalne

Warunki przyrodnicze i ochrona środowiska

Ziemia Kórnicka położona w sercu Wielkopolski zachowała szereg walorów środowiska przyrodniczego stanowiącego o jej atrakcyjności. Wśród tutejszych pierwszoplanowych walorów przyrodniczych wymienić trzeba Rynnę Kórnicko-Zaniemyską i lasy zgrupowane w głównej mierze na zachód od niej. Tworzy to doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji na łonie natury.

Jeziora Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej położone są na terenie dwóch gmin. W gminie Kórnik leżą jeziora: Bnińskie, Kórnickie, Skrzyneckie Duże, Skrzyneckie Małe i Borówieckie. Są to zbiorniki przepływowe, leżące w dorzeczu Kamionki będącej dopływem Kopli, która z kolei wpada do Warty (obszar gminy leży w całości w zlewni rzeki Warty). Są wśród nich jeziora śródleśne oraz o brzegach częściowo zalesionych.

Lasy stanowiące 26,5% powierzchni gminy w całości włączone zostały do kategorii lasów ochronnych. Procentowo największą powierzchnię zajmują siedliska borowe. W drzewostanach zdecydowanie dominuje sosna, a na żyźniejszych siedliskach pojawiają się gatunki liściaste, takie jak: dąb, buk, olsza i jesion.
 
Na terenie gminy Kórnik stwierdzono obecność wielu rzadkich i ginących gatunków roślin, do najważniejszych należałoby zaliczyć: kruszczyka szerokolistnego, grzybienie białe, pierwiosnkę lekarską, tysiącznika, konwalijkę dwulistną, siódmaczka leśnego, zawilce, ziarnopłona wiosennego, konwalię majową i kruszynę pospolitą. W lasach żyje wiele gatunków zwierząt m.in. sarny, jelenie, dziki, a jeziora i przybrzeżne zarośla wykorzystuje wodne ptactwo - w szczególności kaczki krzyżówki, łyski, perkozy dwuczube, czaple i trzcinniczki. Gospodarzem lasów okolic Kórnika jest Nadleśnictwo Babki. Największe kompleksy leśne występują w okolicach wsi: Skrzynki, Kamionki, Czmoń, Czmoniec, Borówiec.

Formy ochrony przyrody

W chwili obecnej na terenie gminy Kórnik ochroną objęto najcenniejsze jej obszary. Najwyższą formą ochrony objęty jest fragment doliny Warty wchodzący w skałd Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Rozciąga się on w miejscu, gdzie rzeka meandrując, utworzyła na terasie zalewowej liczne starorzecza, stanowiące jej niezwykle malownicze urozmaicenie. Głównym celem poza ochroną krajobrazu w Parku jest ochrona jednego z najwiekszych w Europie skupisk wielowiekowych, nawet ok 600-letnich, okazów dębów szypułkowych. Teren Parku jest optymalnym miejscem bytowania dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, rzadkich pajęczaków i owadów.

Drugim ważnym elementem lokalnego systemu obszarów chronionych jest obszar chronionego krajobrazu zlewni jezior kórnicko-zaniemyskich. Został on ustanowiony w 1995 roku dla zachowania jego walorów rekreacyjnych i ekologicznych.

Na terenie gminy Kórnik chroni się też w formie pomników przyrody najokazalsze i najstarsze drzewa. Obecnie ochronie podlega 14 obiektów, w tym 8 pojedynczych drzew i 3 aleje.
 

Szczególnej ochrony wymaga 6 zespołów dworsko-parkowych znajdujących się na terenie miasta i gminy. Do chwili obecnej najlepiej utrzymany i najwartościowszy z przyrodniczego punktu widzenia jest park w Kórniku. Pozostałe znajdują się w Dziećmierowie, Dworzyskach, Pierzchnie, Robakowie i Runowie.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea