Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Historia

Gmina Kórnik obfituje w liczne relikty zamierzchłej przeszłości. Badania wykopaliskowe prowadzone w różnych punktach gminy wykazały, że w okolicach jezior przez kilkadziesiąt stuleci intensywnie rozwijało się osadnictwo. Najstarsze ślady pobytu człowieka na tych terenach pochodzą z co najmniej V tysiąclecia p.n.e. Do rozkwitu osadnictwa doszło około 1300 r.p.n.e. w związku z rozwojem kultury łużyckiej. Na początku epoki żelaza na Półwyspie Szyja (Jez. Bnińskie) powstała jedna z większych osad obronnych w Wielkopolsce. W następnych wiekach liczba osad i zamieszkującej w nich ludności zwiększała się. W połowie X w. istniały osady w Biernatkach, Błażejewie, Bninie i Kórniku. Za panowania Mieszka I na Półwyspie Szyja założono obronny gród i podgrodzie. W XIII w. na terenach obecnego Bnina zaczęły powstawać zalążki miasta – już od 1232r. mówi się o kasztelanach bnińskich. Następnie majętność bnińska przeszła w prywatne ręce stając się własnością rodu Łodziów. Około 1390r. Władysław Jagiełło nadał Bninowi prawa miejskie – od tego czasu pozycja miasta stale wzrastała aż do połowy XVII w., gdy jego znaczenie zaczęło maleć na rzecz sąsiedniego Kórnika.

Początki Kórnika nie są tak dobrze znane jak powstanie i rozwój Bnina. Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z XII w. Początkowo była to osada wiejska, która zaczęła się intensywnie rozwijać dopiero gdy znalazła się w rękach rodu Górków. W 1426r. Mikołaj Górka zarządził budowę drewnianego łącznika zamku, a Łukasz Górka ok. 1437r. zlecił budowę kościoła parafialnego i przekształcił majątek kórnicki w swoją siedzibę rodową. Zabiegi Górków o nadanie praw miejskich Kórnikowi przyniosły efekt ok. 1450r., miasto lokowane było na prawie magdeburskim. Po śmierci ostatniego z rodu Górków, majątek przeszedł w ręce rodu Czarnkowskich, a później Grudzińskich.

W 1676r. dobra kórnickie kupili Działyńscy. Były one ich własnością przez ponad dwa stulecia. W okresie tym przyczynili się Działyńscy do rozkwitu rezydencji, miasta, jak i okolicznych wiosek. Wielkie zasługi w rozbudowie majątku poczyniła Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka, która nie tylko przebudowała swoją rezydencję, ale przede wszystkim odbudowała i unowocześniła miasto, sprowadziła nowych osadników, rzemieślników oraz kupców i nadała im liczne przywileje.

W 1793r. Wielkopolska została wcielona do państwa pruskiego jako prowincja o nazwie Prusy Południowe. Mieszkańcy Kórnika i okolic bohatersko walczyli w toczących się w Wielkopolsce powstaniach (1794r. i 1806r.). W 1807r. Wielkopolska wcielona została do Księstwa Warszawskiego, a po kongresie wiedeńskim region oddano Prusom jako Wielkie Księstwo Poznańskie. Od tego czasu przez ponad sto lat trwała walka z narastającą germanizacją.

W tym trudnym okresie właścicielem dóbr kórnickich był Tytus Działyński – wielki patriota i mecenas kultury. Zbierał pamiątki narodowe, ponownie przebudował zamek, unowocześnił folwarki, utworzył bibliotekę i Arboretum. Za swoją działalność patriotyczną i udział w powstaniu listopadowym zapłacił konfiskatą dóbr i zmuszony został do opuszczenia kraju. Po wygranym procesie majątek kórnicki powrócił jednak w ręce Działyńskich. Po powrocie z emigracji (1840r.) Tytus Działyński poświęcił się działalności wydawniczej.

Dzieło ojca kontynuował syn Jan, który przyczynił się do powstania najbogatszej w Polsce kolekcji drzew i krzewów w Arboretum Kórnickim. Powiększył on zbiory biblioteczne i tak jak ojciec wspierał finansowo działania zmierzające do odzyskania niepodległości.

Pod koniec XIX w. majątek przejął Władysław Zamoyski. Nowy właściciel zajmował się głównie przeciwdziałaniem germanizacji i obroną polskiej własności ziemskiej. Majątek powiększył m.in. o Zakopane (gdzie wybudował kolej, elektrownię, wodociągi), jak i wywalczone w procesie Morskie Oko. Przed śmiercią przekazał swój majątek – 20.000 ha – narodowi polskiemu, a w 1925r. Sejm powołał Fundację pod nazwą „Zakłady Kórnickie”. Zniesiona przez władze PRL-u w latach 50-tych XX w. Fundacja została restytuowana w 2001r.

W okresie międzywojennym Kórnik i Bnin były miasteczkami zamieszkanymi głównie przez ludność polską oraz w niewielkim stopniu przez ludność niemiecką i żydowską.

W 1934r. Bnin utracił prawa miejskie, a w 1961r. został połączony administracyjnie z Kórnikiem. Obecnie dokonuje się proces przywracania Bninowi praw miejskich.

W 1939r. rozpoczęto masowe wyniszczanie ludności polskiej i żydowskiej. 20.X.1939 r. przed kórnickim ratuszem rozstrzelano 16 kórniczan. W 1940r. Niemcy zlikwidowali cmentarz żydowski, a następnie zabytkową bożnicę. Na szczęście wojna nie spowodowała poważniejszych zniszczeń zarówno w zamku, jak i w mieście.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea