Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zadania

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007r. do zadań Straży Miejskiej należy:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym

w przepisach o ruchu drogowym,

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i

zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków

klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia

albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych

lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia

właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku

podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,

jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia

w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich

życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także

inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie

popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i

współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i

organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych

dla potrzeb gminy.

W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych

obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności

te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

1) utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

2) przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach

publicznych,

3) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Straż Miejska wykonuje również zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z  aktów prawa miejscowego.