Array ( [sort] => orders [sort_direct] => ASC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Styczeń 2017r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
STRAŻY MIEJSKIEJ w KÓRNIKU
 
ZA OKRES OD 21.12.2016 r DO 20.01.2017 r
I.                   Ilość wypracowanych godzin podczas służby:
 
Patrol pieszy/rower
 
(ilość godzin)
Patrol RW
 
(ilość godzin)
Inne czynności
(realizacja konwoju dokumentacji do Urzędu Miasta, czynności i udzielenie pomocy pracownikom Urzędu Miasta w Kórniku, zabezpieczenie imprez i uroczystości)
(ilość godzin)
KONTROLA POSESJI
(ilość posesji)
262
522
25
7
 
II.                 Wyniki uzyskane przez Strażników Miejskich
 
Interwencje
 
Legitymowani
 
 
Doprowadzenia
 
Wnioski do Sądu
Interwencje z zwierzętami
własne
zlecane
Do Policji
Do miejsca zamieszkania
Do Izby wytrzeźwień
44
123
96
1
0
0
0
11
Ogółem ilość interwencji
167
 
                 
 
III.                W omawianym okresie Strażnicy Miejscy w trakcie wykonywanych obowiązków służbowych ujawnili ogółem 70 sprawców wykroczeń z czego:
 
a)      Mandaty karne nałożono w 19 przypadkach na kwotę 1190 zł,
z czego 79 % stanowiły wkroczenia porządkowe i 21 % wykroczenia drogowe,
 
b)      W 51 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego poprzez pouczenie zgodnie z art. 41 kodeksu wykroczeń.
 
 
 
Lp.
Podstawa prawna/kategoria
Ilość mandatów
Kwota
WYKROCZENIA DROGOWE
1.
Art. 92§1 kw/ niestosowanie się do znaku drogowego
1
100 zł
2.
Art. 97 kw/ naruszenie porządku lub bezpieczeństwa na drodze
3
150 zł
WYKROCZENIA PORZĄDKOWE
1.
Art. 77 kw/ niepanowanie nad zwierzęciem
5
200 zł
2.
Art. 10 ust.2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach\ niewykonywanie obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik
9
240 zł
3.
Art. 191 Ustawy o Odpadach (spalanie śmieci w domowej instalacji grzewczej)
1
500 zł
 
19
1190 zł
                             W dniu 21.12.2016 r około godz. 13.15 patrol łączony Straży Miejskiej i Policji w m. Kórnik ujawnił mężczyznę zmieniającego oznakowanie drogowe poprzez obracanie znaków drogowych. W wyniku wykonanych czynności służbowych mężczyznę ukarano grzywną oraz zobowiązano do usunięcia dokonanych samowolnych zmian w oznakowaniu drogowym.
 
  1. Brak rejestracji posiadanego psa – 3 przypadki,
Brak szczepień psa – 7 przypadków,
Użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków bez wymaganego zezwolenia i zgłoszenia – 1 przypadek.
 
W omawianym okresie z uwagi na panujące warunki atmosferyczne Straż Miejska otrzymała od mieszkańców gminy 11 zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania odpadów w instalacjach grzewczych w wyniku wykonanych czynności potwierdzono jeden przypadek spalania w instalacji grzewczej odpadów w postaci płyt wiórowych oraz trocin nasączonych olejami ( załącznik dokumentacja zdjęciowa). Właściciel posesji został ukarany MK w wysokości 500 zł.
 
 
 
 
 
 
  1. Pracownicy monitoringu w omawianym okresie przyjęli od mieszkańców gminy Kórnik ogółem 123 interwencje. W wyniku prowadzonej obserwacji kamer ujawniono następujące zdarzenia:
 

a\   wykroczenia drogowe polegające na parkowaniu w miejscach zabronionych tj. przejścia dla pieszych oraz w miejscach oznaczonych znakiem B-35 i B-36 – 35 przypadków,

 

b\   spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych przez ustawę – 1 przypadek,

 

c\   przekazano do prowadzonych spraw przez KP Kórnik materiał dowodowy w postaci nagrań – w 1 przypadku.