Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Stawki opłat

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 listopada 2015 roku ustalono niżej wymienione stawki za odbiór odpadów komunalnych z terenów, które są zamieszkałe:

 

-        10 zł od jednej osoby za odpady w przypadku ich segregacji

-        15 zł od jednej osoby za odpady w przypadku braku ich segregacji.

 

Ustalone zostało zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 25% stawki opłaty dla członków rodzin wielodzietnych o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015r. poz. 1359).

W celu skorzystania z przedmiotowego zwolnienia właściciel nieruchomości powinien przedłożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik kartę wydaną na podstawie ustawy z dnia
5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

Podjęte uchwały regulują także odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kórnik, które są niezamieszkałe, a powstają na nich odpady komunalne.

Wynikiem tego jest ustalenie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Ustalono, że za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, za pojemnik o określonej pojemności koszty będą wynosić za:

 

 

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

Pojemnik od 110 l120 l

20,00 zł

Pojemnik 240 l

42,00 zł

Pojemnik 1100 l

94,00 zł

Pojemnik 2200 l

170,00 zł

Pojemnik typu KP-5

350,00 zł

Pojemnik typu KP-7

500,00 zł

Pojemnik typu KP-10

1000,00 zł

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, za pojemnik o określonej pojemności wynosić będzie:

 

 

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK – ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB NIESELEKTYWNY

Pojemnik od 110 l120 l

30,00 zł

Pojemnik 240 l

63,00 zł

Pojemnik 1100 l

141,00 zł

Pojemnik 2200 l

231,00 zł

Pojemnik typu KP-5

501,00 zł

Pojemnik typu KP-7

717,00 zł

Pojemnik typu KP-10

1434,00 zł

 

Rada Miejska w Kórniku Uchwałą nr XV/162/2015 z dnia 25 listopada 2015r. podjęła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny:

-        od domku letniskowego wykorzystywanego jedynie przez część roku – 100 zł/rok,

-        od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w tym za każdą działkę na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych wykorzystywanych jedynie przez część roku – 30 zł/rok,

oraz wyższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
w sposób nieselektywny:

-        od domku letniskowego wykorzystywanego jedynie przez część roku – 150 zł/rok,

-        od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w tym za każdą działkę na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych wykorzystywaną jedynie przez część roku – 45 zł/rok.

 

Każdy z mieszkańców Gminy Kórnik posiada indywidualny numer konta na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwartalnie do:

 

-        15 marca danego roku podatkowego, za okres od 1 stycznia do
31 marca: styczeń z dołu, luty z dołu, marzec z góry;

-        15 maja danego roku podatkowego, za okres od 1 kwietnia do
30 czerwca: kwiecień z dołu, maj z góry, czerwiec z góry;

-        15 września danego roku podatkowego, za okres od 1 lipca do
30 września: lipiec z dołu, sierpień z dołu, wrzesień z góry;

-        15 listopada danego roku podatkowego, za okres od 1 października do 31 grudnia: październik z dołu, listopad z góry, grudzień z góry

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na właściwy rachunek bankowy Gminy Kórnik lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kórniku.

Pobierz w PDF 

Informacje
  • Odpady