Array ( [sort] => orders [sort_direct] => ASC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020

WYPEŁNIJ ELEKTRONICZNY WNIOSEK REKRUTACYJNY


Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik - pobierz PDF

Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik - zobacz 

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 stycznia 2019 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik - pobierz PDF

 
KOMUNIKAT - dotyczy dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach wyłonionych w otwartym konkursie ofert i dotowanych w 100% z budżetu gminy.
Informujemy, iż obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. zapis art. 31 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, umożliwia rodzicom dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w niepublicznych przedszkolach wyłonionych w otwartym konkursie ofert i dotowanych w 100% z budżetu gminy, złożenie na kolejny rok szkolny do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik wniosku o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego przez ich dziecko, w ustawowym terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego - pobierz PDF
 
 
UCHWAŁA NR V / 32 / 2019 RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym - zobacz


 
POBIERZ:

WNIOSEK O ZAMIARZE KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - .doc | PDF
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 -035 Kórnik, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować możecie się państwo pod adresem e - mail: abi@umig.kornik.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku kontynuacji wychowania przedszkolnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikającego z art. 31 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 996 ze zm.).

4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy, podmioty na podstawie przepisów prawa oraz przedszkole, do którego kierowane jest dziecko.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

6. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

 

7. Prawnym opiekunom dziecka przysługuje prawo dostępu do danych osobowych żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka. Ponadto opiekunom prawnym przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. W ramach prowadzenia procesu kontynuacji wychowania przedszkolnego dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, że przetwarza­nie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea