Array ( [sort] => orders [sort_direct] => ASC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Nabór elektroniczny do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5-letnich w Szkole Podstawowej w Kamionkach

K o m u n i k a t

Nabór elektroniczny do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5-letnich

w Szkole Podstawowej w Kamionkach

Strona naborowa: www.gminakornik.przedszkola.vnabor.pl

Rejestracja w systemie rozpocznie się od dnia 11 maja 2015 r.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kamionkach na rok szkolny 2015/2016 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy rodzic, aby zapisać swoje dziecko do szkoły musi odwiedzić stronę naborową. 

 • do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą uczęszczać dzieci w wieku 5 lat (rocznik 2010),

·         pierwszeństwo w przyjęciu do oddziałów przedszkolnych do Szkoły Podstawowej w

Kamionkach, mają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (Borówiec, Jaryszki, Kamionki, Koninko, Szczytniki, Świątniczki) objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
(5-latki),

 • dzieci objęte obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, którym na podstawie art. 14 a ust. 3  ustawy o systemie oświaty przysługiwał będzie bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, powinny być zapisane do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej,
 • godziny pracy oddziałów przedszkolnych dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego
  i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci,

 

Podstawą zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kamionkach jest wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Kartę należy:

1. wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców

http://gminakornik.przedszkola.vnabor.pl - wydrukować, podpisać i oddać dyrektorowi szkoły,

2. w sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Karty, Wydział Oświaty UM w Kórniku,  stworzy możliwość dopełnienia w/w formalności.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których Karta zostanie wypełniona
w wersji elektronicznej, wydrukowana oraz dostarczona wraz z załącznikami, w formie papierowej
z podpisem rodziców dyrektorowi szkoły w terminie od 11.05.2015r. (godz.8.00) do 29.05.2015r. (godz. 15.30).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego rodzic może sprawdzić od dnia 03.06.2015r. godz.15.00 logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców. Potwierdzenie woli zostanie zaznaczone automatycznie po przekazaniu przez rodzica podpisanej karty zgłoszenia dyrektorowi placówki.
Rekrutacja uzupełniająca zakończy się w dniu 30.06.2015 r. (godz. 15:00)

W Szkole Podstawowej w Kamionkach dokonywane są aktualne odbiory techniczne, warunkujące jej uruchomienie od 01 września 2015 r. Kandydat na dyrektora szkoły Pani Bogna Skoraszewska wybrana w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego będzie formalnie pełniła funkcję dyrektora od 01 września 2015 r. Do tego momentu organizacją pracy placówki zajmować się będzie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 05.05.2015 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik. Do odwołania, miejscem jej działalności będzie Ratusz w Kórniku/Bninie, ul. Rynek 1, pokój nr 3.  Dlatego też, tam należy składać wszystkie zgłoszenia i załączniki. Zgłoszenia można również przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Kórniku, Pl. Niepodleglości 1, 62-035 Kórnik z dopiskiem: rekrutacja do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Kamionkach. Telefon kontaktowy do kandydata na dyrektora w sprawach oferty programowej szkoły oraz organizacyjnych: 882 802-266.

Rekrutacja dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Kórnik

Dzieci, które nie są wraz z co najmniej jednym rodzicem mieszkańcem gminy, mogą być przyjęte
do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej tylko:

 

 • w czasie rekrutacji uzupełniającej od 08.06.2015r. (godz. 8:00) do 30.06.2015 r.  (godz.15:00),
 • w przypadku wolnych miejsc. 
Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea