Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015

 Nazwa sprawy:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
w roku szkolnym 2014/2015

 Podstawa prawna:

 

 • Na podstawie art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie
  i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom
  i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka.

 

 Wymagane dokumenty:

 ·        Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka niepełnosprawnego
o zorganizowanie dowozu do szkoły, przedszkola lub ośrodka;
·         Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka;
·         Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
·         Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych);
·         Potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (ośrodka).

 Termin odpowiedzi: 

 w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku

 Miejsce załatwienia: 

Urzędu Miejski w Kórniku - Biuro Obsługi Mieszkańca,
Plac Niepodległości 1

 Jednostka odpowiedzialna: 

 Wydział Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Kórniku, ul. Rynek 1, (tel. 61-8-301-014)

 Tryb odwoławczy:

 Zgodnie z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea