Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2021-03-23

XXII edycja Konkursu Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju woj. wielkopolskiego

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w bieżącym roku odbywa się kolejna, XXII edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). W Konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

 • Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.
 • Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej - o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Jedna jednostka może zgłosić do kolejnej edycji Konkursu maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii.

Do Konkursu może być zgłoszony projekt, którego realizacja zakończyła się najpóźniej 31 maja (każdego roku kolejnej edycji Konkursu) i nie wcześniej niż trzy lata przed dniem rozpoczęcia naboru projektów w danej edycji Konkursu.

Zgłoszony projekt nie może być nagrodzony w zakończonych już edycjach Konkursu, nie może być kontynuacją projektu nagrodzonego w zakończonych już edycjach Konkursu, a także nie może być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz innych środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków:

 1. Budżetu Województwa Wielkopolskiego;
 2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Nagrody w kategorii działań proekologicznych będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Wniosek - zgłoszenie do konkursu” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XXII edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w Regulaminie Konkursu oraz „Wniosku - zgłoszenie do konkursu”.

Wszystkie dokumenty związane z wnioskiem nie mogą zawierać danych osobowych osób trzecich tj. innych niż wnioskodawca i jego przedstawiciele.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku do promocji działań proekologicznych i prokulturowych przez Województwo Wielkopolskie, bez ograniczeń czasowych.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie (na różnych polach eksploatacji) materiałów przedłożonych Organizatorowi w ramach tego Konkursu.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea