Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2020-02-10

Twój podatek zmienia naszą gminę

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że dochody Miasta i Gminy Kórnik w roku 2019 wyniosły 211 mln zł. Na dochody własne naszej gminy znaczący wpływ mają podatki i opłaty lokalne, z tytułu których w roku 2019 uzyskaliśmy kwotę ponad 112 mln zł. Wciąż rosnący dochód pozwala zapewnić realizację zadań na dotychczasowym poziomie. Możemy także planować i realizować nowe inwestycje, służące wszystkim mieszkańcom. Każdy z mieszkańców może przyczynić się do rozwoju całej gminy regulując podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Pamiętajmy zatem o zgłaszaniu do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik nowych budynków, każdej zakupionej nieruchomości na terenie naszej gminy, a także o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku. 

Równie ważny dla budżetu gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Z całego podatku dochodowego, który odprowadzili mieszkańcy do urzędu skarbowego w 2019 roku, 38,08% wróciło do budżetu gminy, w której mieszkają. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Wystarczy złożyć PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (ul. Dolna Wilda 80, 61 - 501 Poznań), wskazując tam faktyczne miejsce zamieszkania, a więc adres na terenie naszej gminy. Powinniśmy także zaktualizować swój adres zamieszkania, wypełniając druk ZAP-3 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą). Złożenie przedmiotowych dokumentów we wskazanej instytucji jest całkowicie bezpłatne. Spowoduje to, że udział z Państwa podatku dochodowego, trafi do Miasta i Gminy Kórnik. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli zeznania podatkowe (PIT) zgodnie z miejscem zamieszkania. W roku 2019 kwota tego udziału przekazana na rzecz Miasta i Gminy Kórnik wyniosła ponad 46,5 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2018 o ponad 7 mln zł. 


 Z wyrazami szacunku   

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea