Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2019-02-05

Twój podatek zmienia naszą gminę

Kórnik, dnia 1 lutego 2019 roku


Szanowni Państwo,


dochody Miasta i Gminy Kórnik w roku 2018 wyniosły 176 mln zł. Znaczącą pozycją w dochodach własnych naszej gminy są podatki i opłaty lokalne, z tytułu których w roku 2018 uzyskaliśmy kwotę ponad 105 mln zł. Dzięki rosnącym dochodom możemy nie tylko zapewnić realizację zadań na dotychczasowym poziomie, ale i realizować nowe inwestycje, służące wszystkim mieszkańcom. Dbanie o rozwój Miasta i Gminy Kórnik leży więc w naszym wspólnym interesie. Każdy z mieszkańców, jeżeli tylko zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa podatkowego, może przyczynić się do rozwoju całej gminy. Pamiętajmy zatem o zgłaszaniu do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik nowych budynków, każdej zakupionej nieruchomości na terenie naszej gminy, a także o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku.


Równie ważną pozycją w budżecie gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z całego podatku dochodowego, który odprowadzili mieszkańcy do urzędu skarbowego w 2018 roku, 37,98% wróciło do budżetu gminy, w której mieszkają. Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Jest to obowiązek, o którym często Podatnicy nie wiedzą i tym samym zasilają budżety innych gmin. Dlatego jeśli chcemy poruszać się po lepszych drogach, chcemy, aby gmina budowała przedszkole czy szkołę, realizowała inwestycje pozwalające wygodniej i bezpieczniej mieszkać, zadbajmy o fundusze na te zadania. Wszyscy możemy się do tego przyczynić. Jak to zrobić? Po pierwsze, należy złożyć PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (ul. Dolna Wilda 80, 61 - 501 Poznań), wskazując tam faktyczne miejsce zamieszkania, a więc adres na terenie naszej gminy. Po drugie, powinniśmy zaktualizować swój adres zamieszkania, wypełniając druk ZAP-3 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej) lub CEIDG-1 (dla osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą). Co ważne - złożenie przedmiotowych dokumentów we wskazanej instytucji jest całkowicie bezpłatne. Spowoduje to, że udział z Państwa podatku dochodowego, trafi do Miasta i Gminy Kórnik.

 

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za złożenie zeznań podatkowych (PIT-ów) zgodnie z miejscem zamieszkania. W roku 2018 kwota tego udziału przekazana na rzecz Miasta i Gminy Kórnik wyniosła ponad 39,1 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2017 o ponad 5,7 mln zł.


Z wyrazami szacunku  

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Przemysław Pacholski

Informacje
  • Fundusze pozabudżetowe1
  • Rada Miasta i Gminy
  • Kórnik w mediach
  • Kórniczanin
  • sm
  • GO
  • KDN 2019
  • POP
  • Muzyka z Kórnika
  • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
  • BOGK2018
  • Mapy
  • Enea