Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2020-03-11

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 11 marca 2020 roku

KOMUNIKAT

z dnia 11 marca 2020 roku

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od dnia 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniu 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, będą jednak prowadzone zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, których rodzice nie będą mogli zapewnić im opieki.

W okresie tych dwóch dni, z uwagi na przestrzeganie wyjątkowych standardów sanitarnych, nie będzie działał zorganizowany transport szkolny oraz kuchnia. Przedszkola w dniu 12 i 13 marca również będą prowadziły wyłącznie zajęcia opiekuńcze, zapewniając jednak dzieciom wyżywienie.

Od poniedziałku, 16 marca br. do środy, 25 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę.

Ograniczeniu funkcjonowania placówki nie może być powodem braku kontaktu ze szkołą lub przedszkolem. Komunikatorem jest dziennik elektroniczny (szkoła), poczta e-mail oraz telefon.Zadaniem dyrektora będzie poinformowanie rodziców o sposobach komunikacji z placówką.Ministerstwo zaleca, aby nauczyciele przygotowywali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu oraz korzystali z platformy epodreczniki.pl udostępniającej szereg materiałów edukacyjnych, pozwalających uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. W tej sprawie zostanie zorganizowane w dniu 12 marca 2020 roku spotkanie z dyrektorami szkół.

Proszę rodziców o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacjami przesyłanymi przez dyrektorów szkół i przedszkoli, a także unikanie przez uczniów dużych skupisk ludzi, tj. komunikacji publicznej i centrów handlowych.

Informuję także, iż w dniu dzisiejszym organy administracji rządowej działające w województwie wielkopolskim, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej otrzymały polecenie Wojewody Wielkopolskiego, aby w terminie od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku zamknąć żłobki, kluby dziecięce i instytucje dziennego opiekuna, dla których ww. podmioty są organami założycielskimi i prowadzącymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zabezpieczyły w miarę możliwość opiekę w dniach 12 i 13 marca w przypadku, gdy zapewnienie opieki nie będzie możliwe przez rodziców dzieci.

Wobec powyższego informuję, iż Żłobek w Kamionkach będzie sprawował opiekę nad dziećmi w czasie najbliższych 2 dni, na zasadach dyżuru.

Informuję także, iż od dnia 12 marca do dnia 25 marca br. będą zamknięte: Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, Kórnicki Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna. W Mieście Poznaniu i gminach ościennych zamknięte będą kina, teatry, opera, filharmonia i muzea.

Chcę się również odnieść do Komunikatu wydanego przeze mnie w dniu 10 marca 2020 roku. Decyzja o niezamknięciu placówek oświatowych, podjęta przez mnie w dniu wczorajszym, wynikała z ustaleń wypracowanych na spotkaniu zorganizowanym przez Pana Jana Grabkowskiego Starostę Poznańskiego z udziałem przedstawicieli władz samorządowych powiatu poznańskiego, po przekazaniu wytycznych przez Pana Łukasza Mikołajczyka Wojewodę Wielkopolskiego.


Burmistrz


Przemysław Pacholski

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea