Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2020-06-30

INFORMACJA W SPRAWIE DOPISANIA SIĘ DO SPISU WYBORCÓW NA II TURĘ WYBORÓW PREZYDENCKICH

Jeśli dopisałeś się już do spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP w innej gminie (np. przed pierwszą turą), a następnie zmieniłeś miejsce pobytu, to nie możesz dopisać się do spisu w gminie Kórnik. W takim przypadku możesz zagłosować na podstawie zaświadczenia pobranego z gminy w której dopisałeś się do spisu. Natomiast jeśli wcześniej nie dopisywałeś się do spisu, a będziesz w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12 lipca 2020 r. - w gminie Kórnik i chciałbyś tutaj zagłosować - dopisz się do spisu wyborców.

Jeśli będziesz w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12 lipca 2020 r. - w Gminie Kórnik i chciałbyś tutaj zagłosować - dopisz się do spisu wyborców.

Jeśli dopisałeś się do spisu w gminie Kórnik przed pierwszą turą i nadal chcesz tu głosować w drugie turze, to nie musisz ponownie się dopisywać (jesteś już dopisany).

Czas na złożenie wniosku masz do dnia 7 lipca.

Wniosek możesz złożyć również na piśmie - w tym przypadku musisz doręczyć go do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą). Wniosek musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, miejsce zamieszkania oraz adres czasowego przebywania w gminie Kórnik - wniosek znajduje się na https://bit.ly/wniosek-spis-wyborców.

Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea