Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
2019-10-07

530 mln euro na wsparcie młodych naukowców

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków o finansowanie konsorcjów dla celu przeprowadzenia szkoleń dla naukowców na wczesnym etapie kariery. To ostatni nabór w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w konkursie Innovative Training Networks w programie Horyzont 2020.

Projekt ma celu wsparcie młodego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych pracowników nauki. Szkolenia mają być oferowane początkującym naukowcom (ERS: Early-Stage Researchers) każdej narodowości, pochodzącym z dowolnego kraju świata, którzy w momencie rekrutacji mają nie więcej niż cztery lata doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych liczonego od momentu uzyskania tytułu pozwalającego na otworzenie przewodu doktorskiego.

Dla kogo?

Projekty mogą być realizowane przez instytucje posiadające osobowość prawną zaangażowane w prowadzenie badań i innowacji:

 • z sektora akademickiego (np. państwowe i prywatne uczelnie wyższe, instytuty badawcze, organizacje międzynarodowe)
 • z szeroko zdefiniowanego sektora pozaakademickiego (np. przedsiębiorstwa, w tym MŚP, szpitale, muzea, banki, organizacje pozarządowe i charytatywne).

Instytucje tworzą międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze (konsorcja) z udziałem sektora pozaakademickiego, działające w trzech trybach:

 • europejskie sieci szkoleniowe (ETN) -> minimalne konsorcjum to trzy instytucje znajdujące się w trzech różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020
 • wspólne europejskie studia doktoranckie (EJD) -> konsorcjum to minimum trzy instytucje z trzech różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z H2020 i uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora
 • europejskie studia doktoranckie w dziedzinie przemysłu (EID) -> konsorcjum składa się z minimum dwóch instytucji, które (1) znajdują się w dwóch różnych krajach członkowskich i stowarzyszonych z H2020 oraz (2) pochodzą z różnych sektorów, przy czym instytucja akademicka musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Do kiedy?

Wnioski przyjmowane są do dnia 14 stycznia 2020 r. w ramach programu "Horyzont 2020" Marie Skłodowska-Curie, Innowacyjne sieci szkoleniowe (ITN).

Jak?

Zasady ogłaszanych konkursów, dokumenty oraz system elektronicznego składania wniosków znajdują się na stronach Participant Portal.

WEBINAR organizowany jest 6 grudnia br. Więcej informacji tutaj (pdf).

Kiedy wyniki naboru?

Wyniki oceny będą znane najpóźniej do czerwca 2020 r. Wybrane wnioski zostaną następnie zaproszone do przygotowania umowy w sprawie przyznania dotacji, która powinna zostać podpisana do września 2020 r.

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea