Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zapytanie ws. budowy siłowni plenerowej wraz z miejscem dla najmłodszych ? karuzeli ? we wsi Szczodrzykowo, przy ul. Kolejowej

Zapytanie ofertowe 

dotyczące budowy siłowni plenerowej wraz z miejscem dla najmłodszych – karuzeli – we wsi Szczodrzykowo, przy ul. Kolejowej. Inwestycja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy dla małego projektu, w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

 

1.      Zamawiający

 Gmina Kórnik

plac Niepodległości 1

62-035 Kórnik

tel. 618170411, fax 618170475

e-mail: kornik@kornik.pl

www.kornik.pl

 

2.      Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest: budowa siłowni plenerowej wraz z miejscem dla najmłodszych – karuzeli – we wsi Szczodrzykowo, przy ul. Kolejowej, składającej się z:

 1. urządzeń siłowni:

-        prasa nożna + pylon + wioślarz,

-        wyciskanie siedząc + pylon + wyciąg górny,

-        rower,

-        ławka pojedyncza do brzuszków,

 1. urządzeń zabawowych:

-        karuzeli tarczowej, czteroramiennej,

-        sześciokąta sprawnościowego.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z projektem (załącznik nr 1 do zapytania) oraz przedmiarem robót (załącznik nr 2 do zapytania) i zawierać koszty transportu urządzeń do miejsca montażu tj. do miejscowości Szczodrzykowo (gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie) oraz koszty montażu wszystkich wymagających tego urządzeń.

 

3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

-        nazwę i adres oferenta,

-        wartość oferty (netto i brutto),

-        termin ważności oferty,

-        czas realizacji zamówienia,

-        okres gwarancji,

-        załączony kosztorys ofertowy wraz z wizualizacją urządzeń w nim zawartych (zgodnych z zapytaniem ofertowym).

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

-        miejsce realizacji zamówienia:  miejsce realizacji Projektu – Gmina Kórnik, Szczodrzykowo, dz. nr 18/31, ul. Kolejowa.

-        termin realizacji zamówienia do dnia 13 marca 2015 roku.

 

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający (Beneficjent) będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

     Cena ofertowa – 100%

 

7. Forma złożenia oferty

 Oferty należy przesłać/złożyć w formie pisemnej (zgodnie z zał. Nr 3) do dnia 5 lutego 2015 roku, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik lub na adres e-mail: fundusze@kornik.pl.

 

8. Termin ważności oferty

 

Termin ważności oferty winien wynosić min. 30 dni.

 

9. Osoba do kontaktu

 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Anna Biernacka – kierownik Wydziału Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 61 8-170-411 wew. 694, uefundusze@kornik.pl

Kamila Pawłowicz-Rolnik – inspektor w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 61 8-170-411 wew. 695, e-mail: fundusze@kornik.pl


Zapytanie ofertowe 

Opis 

Kosztorys

Formularz oferty

Mapa 1

Mapa 2

 

Zamieszczono 23.01.2015

 

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Kamera na żywo
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea