Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zapytanie ofertowe w sprawie: wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych.

Kórnik, dnia 27/12/2016

 Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych na zakup usług specjalistycznych

 I.      Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznańska 34a 62-035 Kórnik

  NIP 785-15-43-589 Regon 631000106

II.    Opis przedmiotu zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rodzaj świadczonych usług:

1.     Rehabilitacja

Planowany tygodniowy zakres z usług: do 15 godzin tygodniowo

2.      terapia behawioralna i sensoryczna prowadzona przez psychologa – terapeutę

Planowany tygodniowy zakres z usług: do 15 godzin tygodniowo

3.      zajęcia logopedyczne

Planowany tygodniowy zakres z usług: do 10 godzin tygodniowo

Miejsce świadczenia usług: Miasto i Gmina Kórnik

III.            Kryterium oceny ofert: 100% cena

IV.  Termin wykonania zamówienia: od 16 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017r. 

V.     Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

Do składanej oferty należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy, oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r Nr 101, poz.926 z póź. zm.).

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

 1. szpitalu psychiatrycznym;
 2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. ośrodku terapeutyczno -edukacyjno -wychowawczym;
 5. zakładzie rehabilitacji;
 6. innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

Usługi mogą być świadczone w dowolnych dniach tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach ustalonych wspólnie przez specjalistę i opiekuna prawnego dziecka.

VI.  Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego:

1.     Kinga Rotter 618170054 wew 24

2.     Agnieszka Mieloch 618170054

Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie ośrodka godzinach (7.30 – 15.30) lub za pośrednictwem: e-mail: ksiegowosc@ops.kornik.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VII.           Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku lub drogą mailową ksiegowosc@ops.kornik.pl, fax. 618170054 , do dnia 09/01/2017.

 


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Kiełtyka

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Kamera na żywo
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea