Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zapytanie ofertowe na zakup altany parkowej o minimalnej powierzchni 24 m2, wykonanej z drewna suszonego, impregnowanego w kolorze palisander, pokrytej gontem, z podłogą drewnianą.

Zapytanie ofertowe

 

 

na zakup altany parkowej o minimalnej powierzchni 24 m2, wykonanej z drewna suszonego, impregnowanego w kolorze palisander, pokrytej gontem, z podłogą drewnianą.

 

Oferta powinna zawierać koszty montażu oraz transportu do miejscowości Skrzynki (gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie).

 

1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

-        nazwę i adres oferenta,

-        wartość oferty (netto i brutto),

-        termin ważności oferty,

-        czas realizacji zamówienia,

-        okres gwarancji,

-        opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym wraz
z załączoną wizualizacją.

 

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

-        miejsce realizacji zamówienia:  miejsce realizacji Projektu – Gmina Kórnik, Skrzynki,
ul. Poznańska, działka nr 57/14.

-        termin realizacji zamówienia do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

 

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający (Beneficjent) będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Przy wyborze oferty Zamawiający (Beneficjent) będzie się kierował następującym kryterium:

     Cena ofertowa – 100%

 

4. Forma złożenia oferty

 

Oferty należy przesłać/złożyć w formie pisemnej (zgodnie z zał. Nr 1) do dnia 4 lipca
2014 roku, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik.

 

5. Termin ważności oferty

 

Termin ważności oferty winien wynosić min. 30 dni.

 

6. Osoba do kontaktu

 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Anna Biernacka – kierownik Wydziału Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 61 8-170-411 wew. 694, uefundusze@kornik.pl

Kamila Pawłowicz-Rolnik – inspektor w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 61 8-170-411 wew. 695, e-mail: fundusze@kornik.pl

 

 


Zapytanie ofertowe na altanę - pobierz


Formularz ofertowy na zakup altany - pobierz


Utworzono 18-06-2014

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Kamera na żywo
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea