Array ( [sort] => orders [sort_direct] => ASC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy miejsca rekreacji - placu zabaw w miejscowości Robakowo Wieś, przy ul. Wiejskiej 28-04-2014

Zapytanie ofertowe

 dotyczące budowy miejsca rekreacji - placu zabaw w miejscowości Robakowo Wieś, przy 

ul. Wiejskiej. Inwestycja realizowana jest w ramach przyznanej pomocy dla małego projektu, w ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

 

1.      Zamawiający

 

Gmina Kórnik

Plac Niepodległości 1

62-035 Kórnik

tel. (061) 8170-411, fax (061) 8170-475

e-mail: kornik@kornik.pl

www.kornik.pl

 

2.      Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest: budowa miejsca rekreacji - placu zabaw w Robakowie Wsi, przy ul. Wiejskiej, składającego się z:

 1. urządzeń zabawowych na plac zabaw:

-        zestawu zabawowego składającego się z: wieży bez dachu z podestem kwadratowym na wysokości 120 cm, schodów wejściowych na wysokości 90 cm, podestu trójkątnego na wysokości 90 cm, trapu wejściowego łukowego do wspinania na wysokości 120 cm - w konstrukcji stalowo drewnianej, zjeżdżalni na wysokości 90 cm. Całość wykonana z drewna klejonego warstwowo, osadzona w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowana w gruncie;

-        huśtawki wagowej – typu ważka, wykonanej z drewna klejonego warstwowo,
o podstawie stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo, zabetonowanej
w gruncie;

-        huśtawki wahadłowej podwójnej z jednym siedziskiem typu ławeczka, z drugim siedziskiem typu koszykowe, o elementach konstrukcyjnych wykonanych z drewna klejonego warstwowo, osadzonej w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie; 

-        bujaka – kiwaka wykonanego ze sklejki malowanej proszkowo o podstawie zabetonowanej w gruncie za pomocą ocynkowanej i malowanej proszkowo kotwy;

-        piaskownicy o wymiarach 3m x 3 m, wysokości 40 cm, wykonanej z drewna zabezpieczonego ciśnieniowo, malowanej farbami akrylowymi, montowanej na stopach betonowych;

-        kwadratu gimnastycznego składającego się z: drabinki linowej, drabinki pionowej
82 cm, drążka gimnastycznego, liny do wspinania, przeplotni linowej, rury pionowej, ścianki wspinaczkowej, trapezu. Całość elementów konstrukcyjnych wykonana
z drewna klejonego warstwowo z przeplotnią z lin polipropylenowych z rdzeniem stalowym
, osadzonego w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie;

 1. urządzeń dodatkowych:

-        ławki z oparciem o wymiarach zbliżonych do 179,6x 62 cm, wysokości 75 cm, konstrukcji nośnej stalowej z siedziskiem drewnianym – z drewna klejonego warstwowo, malowanego proszkowo na ciemny brąz;

-        kosza na śmieci o podstawie betonowej, konstrukcji stalowej malowanej proszkowo
z wsadem stalowym ocynkowanym z wykończeniem drewnianym;

-        tablicy regulaminowej placu zabaw o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo,
o treści zgodnej z projektem;

 1. ogrodzenia placu zabaw składającego się z:

-        ogrodzenia z siatki powlekanej wys. 1,00 m ze słupkami z rur stalowych - 46,54 m,

-        ogrodzenia z siatki powlekanej wys. 1,50 m bez słupków - 14,8 m,

-        wrót z siatki w ramach wys. 1,00 m,

-        furtki z siatki w ramach wys. 1,00 m.

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z projektem (załącznik nr 1 do zapytania) oraz przedmiarem robót (załącznik nr 2 do zapytania) i zawierać koszty transportu urządzeń do miejsca montażu tj. do miejscowości Robakowo Wieś (gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie) oraz koszty montażu wszystkich wymagających tego urządzeń.

 

3. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

-        nazwę i adres oferenta,

-        wartość oferty (netto i brutto),

-        termin ważności oferty,

-        czas realizacji zamówienia,

-        okres gwarancji,

-        załączony kosztorys ofertowy wraz z wizualizacją urządzeń w nim zawartych (zgodnych z zapytaniem ofertowym).

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

-        miejsce realizacji zamówienia:  miejsce realizacji Projektu – Gmina Kórnik, Robakowo Wieś,  ul. Wiejska.

-        termin realizacji zamówienia do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

 

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający (Beneficjent) będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

     Cena ofertowa – 100%

 

7. Forma złożenia oferty

 

Oferty należy przesłać/złożyć w formie pisemnej (zgodnie z zał. Nr 3) do dnia 9 maja
2014 roku, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1,
62-035 Kórnik.

 

8. Termin ważności oferty

 

Termin ważności oferty winien wynosić min. 30 dni.

 

9. Osoba do kontaktu

 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

Anna Biernacka – kierownik Wydziału Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 61 8-170-411 wew. 694, uefundusze@kornik.pl

Kamila Pawłowicz-Rolnik – inspektor w Wydziale Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Kórniku, tel. 61 8-170-411 wew. 695, e-mail: fundusze@kornik.pl


 

 

Pobierz: 

Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw

Formularz 

Przedmiar robót - kosztorys ślepy 

Specyfikacja techniczna 

 

Zamieszczono: 28 kwietnia 2014 r.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Kamera na żywo
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea