Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

KONTAKT - przeznaczenie i zadania

Na szczeblu Miasta i Gminy Kórnik organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Burmistrz, który wykonuje zadania określone w art. 19 .1. ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007r. ( Dz. U. z 2007 nr 89 poz, 590), także za pośrednictwem stanowiska Inspektora Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych jako właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.

W Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje na podstawie: Zarządzenia Nr 2/2007 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 18 października 2007r. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jako organ ustawowy zajmujący się szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym oraz monitorowaniem zdarzeń, które ze względu na swe rozmiary mogą negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Centrum jest osiągalne przez dyżurnych w ciągu całej doby pod alarmowym telefonem:


604 607 104 lub 61 8 170 126


Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w żadnym przypadku nie zastępuje działania takich służb jak:
- pogotowie ratunkowe,
- policja,
- straż pożarna,
- straż miejska,
- pogotowie gazowe,
- pogotowie wodne
- pogotowie energetyczne
- służby weterynaryjne,
- służby meteorologiczne,
- ośrodek pomocy społecznej,
- służby i podmioty gospodarcze, które na podstawie umowy z Urzędem Miejskim są odpowiedzialne za odśnieżanie i przejezdność dróg gminnych.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jest komórką planistyczną , monitorującą i koordynującą działalność GCZK na wypadek wystąpienia na obszarze gminy lub gmin sąsiednich sytuacji kryzysowej.

Do zadań GCZK należy ponadto:
- pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
- organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności ;
- ścisła współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
- współdziałanie w tym wymiana informacji z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne;
- dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
- nadzorowanie i realizacja stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa.


Organem pomocniczym burmistrza jest powołany zarządzeniem nr 81 /2018 z dnia 1 sierpnia 2018r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który składa się z pracowników urzędu miejskiego, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, weterynarza, przedstawiciela energetyki, wodociągów , ośrodka pomocy społecznej i innych służb czy specjalistów w zależności od potrzeb w określonej sytuacji. Zespół ten dokonuje analizy zaistniałej sytuacji kryzysowej, wypracowuje wnioski , które  przedstawia burmistrzowi w celu podjęcia stosownej decyzji o akcji ratunkowej lub innej formy działania.

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea