Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

Gminny Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

Z inicjatywy Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” 1 sierpnia 2007 r. powołano w Urzędzie Miejskim w Kórniku stanowisko Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, który zajmuje się tworzeniem i monitorowaniem programu poprawy życia osób niepełnosprawnych w gminie Kórnik.

Wśród listy możliwych spraw załatwianych przez Rzecznika można wymienić m.in.:

pomoc w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,

pomoc w dostosowaniu mieszkań i samochodów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

informowanie o ulgach, prawach i przywilejach osób niepełnosprawnych,

informowanie o organizacjach i instytucjach działających na ich korzyść,

interwencje w instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

działanie w obronie osób niepełnosprawnych,

przeciwdziałanie dyskryminacji,

popieranie pod kątem osób niepełnosprawnych działań administracji,

występowanie z inicjatywą i wnioskami,

wydawanie opinii w sprawach mających znaczenie w życiu osób niepełnosprawnych;

wydawanie i pomoc w wypełnianiu wniosków związanych z orzecznictwem  o niepełnosprawności,

wskazywanie możliwości otrzymania pomocy prawnej, finansowej, rzeczowej,

pomoc w pisaniu wniosków i odwołań do różnych instytucji i organizacji,

informowanie o zmianach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

wspieranie i propagowanie akcji społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych,

pomoc w wyjaśnianiu pism urzędowych,

informowanie o programach realizowanych przez różne instytucje i organizacje na rzecz osób  niepełnosprawnych,

pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

rozpowszechnianie prasy dotyczącej praw osób niepełnosprawnych - dwumiesięcznika  Integracja;

                

Biuro Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych znajduje się

w Kórniku przy ulicy Poznańskiej 34 a

(Ośrodek Zdrowia, 2 piętro)

w pokoju nr 304

Biuro Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych jest czynne

we wtorki i w piątki w godz. od 11.45 do 15.45

 Można też kontaktować się telefonicznie

pod nr tel. 61 8 190 219 (w w/w dni)

oraz tel. kom. 515 229 671

(możliwy kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.45)

oraz mailowo: rzecznik.on@kornik.pl

 W 2015 r. w ramach konkursu Samorząd Równych Szans organizowanym przez FiRR Gmina Kórnik poza wyróżnieniem i tytułem „Samorządu Równych Szans” otrzymała również nagrodę specjalną w dziedzinie dostępu do informacji dla osób z niepełnosprawnościami w ramach zgłoszonego do konkursu projektu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie stanowiska Gminnego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych”.

 Potrzeba wsparcia środowiska osób z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie stanowiska rzecznika osób niepełnosprawnych wyniknęła głównie z zauważonej ciągle wzrastającej liczby osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności korzystających z pomocy lokalnego stowarzyszenia. Informacje o dnach liczbowych potwierdzały także statystyki krajowe oraz raporty dotyczące sytuacji społeczno – ekonomicznej, z których wynikało, że osoby niepełnosprawne stanowią w Polsce liczną, rosnącą i zróżnicowaną wewnętrznie zbiorowość. 

 W 2006 roku Centrum Integracji Społecznej SIC! przeprowadziło badania ankietowe wśród 29 rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi oceniając w ten sposób potrzeby niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Kórnik. W świetle uzyskanych danych stwierdzono, że dla dużej części ankietowanych (36,2%) największym problemem na jaki wskazują nie są finansowe bariery lecz właśnie brak dostępu do informacji i zorganizowanych zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych.

 Biuro Rzecznika zostało umieszczone w sprzyjającym miejscu dla osób niepełnosprawnych w Kórniku, w budynku w którym mieszczą się także: Przychodnia Lekarzy Rodzinnych, Ośrodek Pomocy Społecznej i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

 Trudno zliczyć ilość udzielonych porad, informacji i spotkań z osobami niepełnosprawnymi, ich opiekunami i członkami ich rodzin. Rocznie biuro rzecznika odwiedza około 300 osób. Wiele z nich korzysta wielokrotnie z różnego rodzaju pomocy.

 Najważniejszym efektem działań w ramach „dobrej praktyki” jest doprowadzenie do utworzenia w Gminie Kórnik pierwszej i jedynej dziennej placówki wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Wniosek o utworzenie ośrodka wsparcia został przygotowany i merytorycznie zatwierdzony już w 2008 roku przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Jednak ze względu na brak środków finansowych jego otwarcie zostało przesunięte w czasie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku rozpoczął swoją działalność 1 marca 2012 roku. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Kórnik. ŚDS został utworzony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub przewlekle chorych psychicznie. Obecnie z jego wsparcia korzysta 28 osób.

 Wśród rezultatów działań wymienić można również:

1. współprowadzenie z PFRON programu Uczeń Na Wsi – obszar A - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie w trzech edycjach 2007/2008, 2008/2009 oraz 2009/2010. PFRON przekazał dla uczących się osób niepełnosprawnych z gminy Kórnik łączną kwotę w wysokości 162 301,69. Z programu skorzystało 122 uczniów. W późniejszym okresie program nie był już realizowany przez PFRON.

 2. współprowadzenie z PFRON programu Uczeń Na Wsi – obszar B - dzięki któremu gmina Kórnik otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. do zakupu autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów.

 3. prowadzenie kampanii parkingowej - Gmina Kórnik uczestniczyła w dwóch edycjach Kampanii w 2007 i 2008 roku. W ramach kampanii odbyły uliczne happenigi, a strażnicy miejscy wręczali dzieciom podczas pogadanek w szkołach broszury o parkowaniu na „kopertach”

 Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło swą działalność w sierpniu 2007 roku. W dalszym ciągu widać zauważalnie, że liczba osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności ciągle wzrasta. W systemie ciągłym pojawiają się osoby które starają się o wydanie orzeczenia dla siebie bądź członka swojej rodziny. Także społeczeństwo jest bardziej otwarte na obecność osób niepełnosprawnych. Kroczy wolno, lecz zdecydowanie idea integracji. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z kadrą zapraszają w swoje progi zarówno przedszkolaków jak i uczniów szkół podstawowych. Podczas takich spotkań kształtują się relacje między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi. Kontakty takie ukazują osoby niepełnosprawne takimi, jakimi są, a nie przez pryzmat ich niepełnosprawności. Ludzie często postrzegają niepełnosprawność osoby, a nie ją samą. To niepełnosprawność jawi nam się jako pierwsza w kontaktach i często zapominamy, że to przecież nie jest ta osoba. Dopiero bliższe poznanie pozwala dojrzeć oprócz samej niepełnosprawności kogoś więcej – człowieka. Integracja od najmłodszych lat jest jednym z najbardziej skutecznych działań. Wzrastając z osobami niepełnosprawnymi, które znamy pozbywamy się lęku przed nieznanym, a otwieramy się nie tylko na drugiego człowieka, ale również na samego siebie.

Długofalowe działania polegają też na skupianiu wokół siebie w określonych etapach życia ludzkiego konkretnych problemów. Rzecznik pomaga często od momentu wykrycia choroby, urodzenia dziecka, czy nabycia jakiegokolwiek schorzenia. Jego praca wiąże się z dostarczeniem i wytłumaczeniem wniosku o wydanie orzeczenia, skompletowaniem dokumentów, pokierowaniem do specjalistów. Kolejny etap to przekazanie informacji dotyczących ulg i uprawnień na podstawie orzeczenia lub ewentualna pomoc w napisaniu odwołania do odpowiednich organów. Dla osoby posiadającej już orzeczenie rzecznik poszukuje możliwości pomocy w uzyskaniu dostępu np. do rehabilitacji ruchowej, do placówki rehabilitacyjnej czy otrzymania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych. Możliwości jest bardzo wiele. Zatem wiele osób korzysta z pomocy rzecznika już od lat.

Obecność na terenie gminy Kórnik biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych już od 8 lat przyniosło wiele wymiernych korzyści. Dzięki współpracy z Kórnickim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” oraz funkcjonującym Środowiskowym Domem Samopomocy wizerunek osób z niepełnosprawnościami stał się codziennością w lokalnej społeczności. Obecnie pracujemy nad utworzeniem w Kórniku makiet dla osób słabowidzących i niewidomych makiet z brązu przedstawiających Kórnicki rynek i Zamek. 

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea