Array ( [sort] => orders [sort_direct] => ASC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Dodatkowy nabór na Rachmistrza

OGŁOSZENIE

Gminne Biuro Spisowe w Kórniku

ogłasza dodatkowy nabór

na Rachmistrza

w Powszechnym Spisie Rolnym w roku 2020 

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

1) pełnoletnich;

2) zamieszkałych na terenie gminy Kórnik;

3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do zgłoszenia na rachmistrza należy załączyć dwa oświadczenia, które są dostępne na stronie internetowej www.kornik.pl w zakładce Spis rolny 2020.

W zgłoszeniu należy podać Imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, nr telefonu oraz adres e-mail.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 sierpnia 2020 r. do godz. 14.30.

Zg łoszenia można należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.

Szczeg ółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

61 8170-411 w. 612 lub 696

Ogłoszenie w wersji PDF(428KB).

Informacje
 • Fundusze pozabudżetowe1
 • Rada Miasta i Gminy
 • Kórnik w mediach
 • Kórniczanin
 • sm
 • GO
 • KDN 2019
 • POP
 • Muzyka z Kórnika
 • Platforma zakupowa dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kórniku
 • BOGK2018
 • Mapy
 • Enea