Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Pytania przygotowawcze z lat ubiegłych

Pytania 2017
1. Jakie zwierzęta hodowano w celu produkcji włókienniczej w jednym z pawilonów  w ogrodzie zamkowym w czasach Białej Damy?  
2. W którym roku powstało Kórnickie Towarzystwo Kulturalne i  jak nazywało się organizowane przez to towarzystwo majowe święto?
3. Nazwa jakiej miejscowości pochodzi od spolszczonej wersji imienia Dietmar?
4. Jak nazywał się urodzony w 1820 roku w Bninie niemiecki kompozytor?
5. Jak nazywa się charakterystyczny pasiasty materiał, którym Tytus Działyński nakazał obijać meble w reprezentacyjnych pomieszczeniach pałacu?
6. Gdzie od 1908 roku mieściła się w Kórniku łaźnia miejska?
7. Wymień parafie rzymskokatolickie, które swoim zasięgiem obejmują tereny gminy Kórnik.
8. Kto jest autorem hejnału Kórnika?
9. Co mieściło się wcześniej w miejscu obecnego budynku Zespołu Szkół i wcześniejszej szkoły powszechnej?
10. Jak nazywa się półwysep na Jeziorze Kórnickim, na którym w domku rybackim mieszkali przez pewien czas Wincenty Kielisiński oraz Marian Jaroczyński?
11. W nazwie której miejscowości upamiętniono żonę Tytusa Działyńskiego?
12. Na jakim cieku wodnym zlokalizowanym na terenie gminy Kórnik zachodzi zjawisko bifurkacji?
13. Jaką nazwę nosi najmłodsze sołectwo gminy Kórnik?
14. Która wieś nosiła niemiecką nazwę, która w tłumaczeniu na polski brzmiała „Piękna Dolina”?
15. Kim był felczer i z jaki okresem w dziejach Kórnika należy kojarzyć to pojęcie?
16. Gdzie w Kórniku znajdowały się gościńce?
17. Jakie dwa kórnickie obiekty znajdują się w Centralnym Rejestrze Geostanowisk Polski?
18. Gdzie w Kórniku w pierwszej połowie XX w. urządzano majówki miejskie?
19. W jakich latach zmodernizowano trasę katowicką do standardu drogi ekspresowej?
20. Jaką nazwę nosi ulica zwana niegdyś Tylną?
21. Gdzie stały młyny Nadolny i Górny?
22. Jaka jest różnica wysokości między najwyżej i najniżej położonym punktem gminy?
23. Jak upamiętniono w gminie wybitnego krajoznawcę Mieczysława Orłowicza?
24. Jaka jest główna geneza rzeźby obszaru gminy Kórnik?
25. Gdzie znajdowało się w okresie międzywojennym targowisko ze zwierzętami?
26. Jak nazywa się szlak turystyki motorowej (samochodowej) łączący Kórnik z Poznaniem i Puszczykowem?
27. Skąd pochodzi nazwa Szubertowo i gdzie się ono znajdowało?
28. Jaki słynny architekt projektował plebanię w Bninie?
29. Jak nazywa się jedyny na terenie gminy park krajobrazowy (jako forma ochrony przyrody) i co jest przedmiotem ochrony w tym parku?
30. Figura jakiego świętego zlokalizowana jest przy trasie S11 w północnej części gminy?
31.   Na terenie jakiego sołectwa znajdują się najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie gminy Kórnik i z jakiego okresu w dziejach pochodzą?
32.   Kim byli Olędrzy i przez kogo zostali sprowadzeni na ziemię kórnicką w XVIII w?
33.   W jakich (4) ważnych zrywach powstańczych walczyli mieszkańcy Kórnika w XIX wieku?
34.   W których latach XX wieku Bnin był wsią? Podaj przedział czasowy.
35.   Kto ustanawia Pomnik Historii i w którym roku Zamek Kórnicki wraz z Kolegiatą uzyskały tę rangę?
36.   Czy gmina Kórnik należy do stowarzyszenia Metropolia Poznań?
37.   W którym roku powstał Instytut Dendrologii PAN?
38.   Kto był inicjatorem założenia Nowego Arboretum na Zwierzyńcu pod koniec lat 60. XX wieku?
39.   Dlaczego oficyna przy kórnickim zamku, stojąca nad jeziorem nosi potoczną nazwę „Australia?
40.   Kto był prekursorem bankowości na ziemi kórnickiej?
41.   Jakie funkcje sprawował w Zamku Zygmunt Celichowski?
42.   Gdzie swoją pierwszą siedzibę miała Biblioteka Publiczna w Kórniku?
43.   Jaka jest etymologia nazwy Bielawy?
44.   W których wsiach gminnych liczba ludności systematycznie spada?
45.   Wymień trzy miejscowości gminne, które mają genezę olęderską.
46.   Gdzie i w którym roku wybudowano największy ośrodek wypoczynkowy w gminie Kórnik?
47.   Wymień nazwy pięciu gminnych miejscowości, w których znajdują się pozostałości cmentarzy ewangelickich.
48.   Kto otwierał uroczyście Dom Ludowy w Błażejewie w 1946 roku?
49.   Jakiego typu jeziorami są jeziora Rynny Kórnicko-Zaniemyskiej pod względem trofii wód (zawartości składników odżywczych i mineralnych oraz odczynu pH)?
50.   Pod jaką prawdopodobną nazwą znany był Borówiec w XIII wieku?
51.   Który ciek nosi nazwę oboczną Moskiewka i skąd ona pochodzi?
52.   Kim był Stanisław Woźniak patron ulicy będącej fragmentem drogi wojewódzkiej 434?
53.   Podaj nazwę rzeki przepływającej przez jeziora gminy Kórnik.
54.   Jak nazywało się kórnickie kino i gdzie miało swoją siedzibę?
55.   Kim był Wincenty Flens patron alei łączącej Kórnik z Biernatkami?
56.   Na którym herbie kórnickiego rodu widnieją trzy skrzyżowane kopie?
57.   Podaj trzy miejscowe nazwy dla terenów położonych w okolicach skrzyżowania ulic Średzkiej, Parkowej i Młyńskiej.
58.   W jakiej miejscowości gminy Kórnik znajduje się kościół pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty?
59.   Jak nazywała się wieś, która w średniowieczu znajdowała się w miejscu obecnego Kórnika?
60.   Jak nazywała się rodzina kowali z Piasków?
61.   Jak nazywał się wybitny XIX-wieczny leśnik zarządzający lasami kórnickimi?
62.   Gdzie w Kórniku w XIX wieku znajdowała się odlewnia żeliwa i jak ten fakt upamiętniono?
63.   Podaj przybliżoną długość granicy gminy Kórnik.
64.   Gdzie znajduje się jedyny w gminie pomnik-ławeczka i kogo upamiętnia?
65.   Co mieściło się na tak zwanym Wypuczewie?
66.   Wymień 5 miejsc pamięci na terenie gminy Kórnik związanych z II wojna światową.
67.   Podaj imię i nazwisko archeologa, profesora zwyczajnego, wieloletniego wykładowcy UAM, Zasłużonego dla Miasta i Gminy Kórnik, który był współtwórcą oraz prezesem Kórnickiego Towarzystwa Kulturalnego.
68.   Jak nazywał się oficjalnie Plac Niepodległości w Kórniku do 1939 roku?
69.   Kto jest patronem Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego?
70.   Jak brzmi nazwa kórnickiego chóru, który powstał w 1999 roku i szczyci się patronatem Kórnickiego Zamku?
71.   Gdzie stoi obecnie pomnik Marcina Kasprzaka, który niegdyś stał przy obecnym Parku Wilsona w Poznaniu?
72.   Jak nazywa się las, gdzie gromadzono oddziały szturmowe do ataku na Poznań podczas Powstania Poznańskiego 1846, oraz gdzie podczas II wojny światowej istniała placówka konspiracyjna „Topola”?
73.   Jak nazywają się dwa węzły drogowe na trasie krajowej S-11, które stanową bezpośredni wjazd/zjazd z tej trasy do Kórnika?
74.   W wody którego z jezior wcina się Półwysep „Szyja”?
75.   Jaka placówka naukowa ma swoją siedzibę w Dworzyskach?
76.   Gdzie podpisano umowę partnerską pomiędzy Bukowina Tatrzańską a Kórnikiem?
77.   Kogo za patrona wybrali sobie członkowie pierwszej działającej w Kórniku drużyny skautowej?
78.   Gdzie kręcono film „Gdzie jest trzeci król”?
79.   Jak nazywa się festiwal, który organizowany jest latem każdego roku przez Fundację Zakłady Kórnickie i składa się z niedzielnych koncertów i przedstawień najczęściej odbywających się w Arboretum?
80.   Z jakiej okazji zasadzono na Prowencie przy Promenadzie klon o nazwie „Fatamorgana”?
81.   Jaka rodzina - według legendy – była pierwowzorem bohaterów powieści „Trędowata” Heleny Mniszkówny?
82.   Jak nazywa się nadleśnictwo, które obejmuje swoją jurysdykcją lasy na terenie naszej gminy?
83.   W jaki sposób oznakowany jest „Kórnicki Pierścień Rowerowy”?
84.   Starania członków jakiego stowarzyszenia doprowadziły do powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku?
85.   Jak nazywa się ścieżka turystyczno-edukacyjna w Arboretum, która powstała dzięki dofinansowaniu w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego?
86.   Jak nazywa się charakterystyczny rodzaj dachu, który występuje m. in. na bnińskim i kórnickim ratuszu?
87.   Jak nazywają się dwa sołectwa na jakie podzielone jest Robakowo?
88.   Ilu radnych wchodzi w skład Rady Miasta i Gminy Kórnik?
89.   Gdzie mieściła się pierwsza siedziba Szkoły Domowej Pracy Kobiet?
90.   Wymień patronów (jeśli takich ustanowiono) wszystkich szkół podstawowych i liceum istniejących na terenie naszej gminy.
91.   Jaki rodzaj gleb stanowi niemal połowę wszystkich gleb na terenie naszej gminy?
92.   Ile procent powierzchni gminy zajmują lasy?
93.   Jaka jednostka wojskowa stacjonowała od lat 60-tych XX w. na terenie naszej gminy?
94.   Jak nazywał się zarządca w latach 1903-23 należących do hr. Władysława Zamoyskiego dóbr zakopiańskich?
95.   Jak nazywa się największe pod względem powierzchni sołectwo w gminie Kórnik ?
96.   Kto kierował pracami Zakładu Badań Drzew i Lasu, który był przedwojennym pierwowzorem Instytutu Dendrologii?
97.   Jak nazywa się prawnie chroniona aleja kasztanowców rosnących przy drodze z Kórnika do Trzebisławek?
98.   Jakiego rodzaju wiatraki budowane były na terenie naszej gminy?
99.   Jaka nazywa się placówka naukowa mieszcząca się na terenie naszej gminy, która zajmuje się głównie zagadnieniami geodezji satelitarnej?
100.          Jakiego gatunku jest roślina – pomnik przyrody, która rośnie na cmentarzu w Bninie?

Pytania dodane 2018

1.   Jaką nazwę nosi położony niedaleko Kórnickiego Zamku, na półwyspie Jeziora Kórnickiego dawny folwark dworski i skąd wywodzi się jego nazwa?
2. Które z jezior leżących na terenie naszej gminy jest najgłębsze, a które ma największą powierzchnię?
3. W którym roku miała miejsce tzw.  wyprawa kórnicka na Poznań?
4. Jak nazywa się jedyny użytek ekologiczny na terenie gminy Kórnik?
5. W jakiej miejscowości usytuowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
6. Jak nazywało się utworzone 22 grudnia 1922 roku w Kórniku stowarzyszenie kombatanckie?
7. Jakie imię nosił założyciel Szczodrzykowa, członek możnej rodziny wielkopolskiej Awdańców?
8. Jakie drugie imiona nosili hrabiowie: Tytus Działyński i Jan Działyński?
9. Jak nazywa się herb szlachecki, którym pieczętowała się rodzina Działyńskich z Kórnika?
10. Gdzie swoje źródła ma Dębiecki Rów?
11. Gdzie w styczniu 1849 roku obradowała Liga Polska?
12. W okolicach jakich miejscowości rosną trzy aleje drzew uznane za pomniki przyrody? [Czołowo, Kromolice, Pierzchno]
13. Podaj nazwę miejscowości, która w XIX wieku należała do rodziny Mycielskich [Żerniki]
14. Jak nazywa się zgromadzenie zakonne, które ma swoją siedzibę w Czmońcu? [Wspólnota sióstr Uczennic Krzyża]
15. Jakie dwa polskie parki narodowe utworzono częściowo na gruntach należących najpierw do Działyńskich i Zamoyskich, a później do Fundacji Zakłady Kórnickie?
16. Podaj w jakich latach (przedział czasowy) funkcjonowała Fundacja Zakłady Kórnickie w XX wieku. [1925-1952]
17. W którym roku restytuowano Fundację Zakłady Kórnickie? [2001]
18. Jak nazywała się pierwsza kustoszka zamkowych zbiorów muzealnych, słynnej fotografce, która dokumentowała zabytki i kórnickie ulice? [ Józefa Orańska]
19. Na terenie jakiego sołectwa mieści się wiele znanych firm spedycyjnych?
20. Jakie powiązania ma Kórnik z Bukowiną Tatrzańską? Wyjaśnij dlaczego.
21. Z czym kojarzy Ci się słowo „górka” w kontekście Kórnika. Podaj dwa skojarzenia.
22. Jaka jest geneza jeziora Koninko?
23. Podaj nazwę trzech wsi w gminie, które nie mają rangi sołectw [Jaryszki, Celestynowo, Dworzyska, Świątniczki, Trzykolne Młyny]
24. W której części gminny przyrost liczby ludności w ostatnich latach jest największy?
25. Jak nazywa się działające w Kórniku Koło Łowieckie, spadkobierca Koła Myśliwskiego założonego przed II wojną światową? [Kogut]
26. Jak nazywa się szlak rowerowy wytyczony wokół Kórnika, o długości około 60 km?
27. Jakiego koloru jest szlak wiodący przez całą rynnę jezior kórnicko-zaniemyskich?
28. Co jest najcenniejszym zasobem Wielkopolskiej Doliny Kopalnej?
29. Który Finał WOŚP odbył się w tym roku w KCRiS Oaza i jaką kwotę w przybliżeniu zebrano?
30. Tereny którego sołectwa znajdują się w obszarze ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Krzesiny?
31. Jaki charakter (ze względu na hydrografię i szatę roślinną) mają tereny objęte w gminie Kórnik ochroną w postaci obszarów Natura 2000?
32. Jak nazywa się wybitny XIX-wieczny grafik i rysownik, który stworzył wiele prac prezentujących widoki Kórnika i Bnina oraz mieszkańców w strojach ludowych?
33. Kto obecnie administruje Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na Błoniach?
34. W którym znanym budynku założono pierwszy w Kórniku telefon?
35. Z jakimi trzema gminami graniczy gmina Kórnik od południowego-zachodu?
36. Czy w granicach Pomnika Historii znajduje się Prowent?
37. Na jakim odcinku ma przebiegać Promenada im. Wisławy Szymborskiej planowana w III etapie prac?
38. W jakiej miejscowości planowane jest utworzenie funkcjonalnego węzła przesiadkowego w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej?
39. Do kogo adresowane są Kórnickie Dni Nauki?
40. Który z dwóch ratuszy w gminie jest starszy – w Kórniku czy w Bninie?