Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3: Energia

Działanie 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania

 

PROJEKT: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku


Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 249 191,22 zł

 


 

Racjonalne gospodarowanie energią w Gmnie należy rozpocząć od zwiększenia energooszczędności budynków należących do Gminy, zwłaszcza tych które nie zostały poddane zabiegom termoizolacyjnym. Budynek szkolny powstały w latach 50-tych przez lata podlegał rozbudowom i adaptacjom (części Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wybudowane są w różnych okresach i technologiach). Ściany i dach są nieocieplone, stolarka okienna i drzwiowa jest w złym stanie - wartości współczynników przenikania są znacznie większe od wartości wymaganych. Instalacja c.o., piece i grzejniki są także w złym stanie technicznym. Skutkuje to bardzo wysokimi kosztami eksploatacyjnymi, złymi warunkami pracy i nauki (m.in. niemożnością ogrzania pomieszczeń na poddaszu), awaryjnością instalacji, wysoką emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.

Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Kórniku w wyniku termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku.

Dnia 10 listopada 2016 roku złożony został wniosek dotyczący projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku”, w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek po pozytywnej ocenie strategicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej. Oceny te również zakończyły sie wynikiem pozytywnym. Dnia 14 kwietnia 2017 roku otrzymaliśmy informację, że 7 kwietnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie i przyznał dofinansowanie w wysokości 2.249.191, 22 zł projektowi Miasta i Gminy Kórnik.

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu Projektu jest termomodernizacja placówki w zakresie określonym w audycie energetycznym budynku. Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. W celu doprowadzenia budynku do zgodności z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony cieplnej budynków docieplone zostaną wszystkie przegrody zewnętrzne oraz podjęte zostaną działania termomodernizacyjne w zakresie:

 • ocieplenia stropodachu płaskiego,
 • ocieplenia dachu stromego - poddasza,
 • ocieplenia ścian zewnętrznych,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • odświeżenia pomieszczeń,
 • ocieplenia cokołu i opaski,
 • wykonania nowej instalacji odgromowej,
 • remontu naświetli,
 • remontu zejścia do kotłowni,
 • modernizacji kotłowni,
 • modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
 • modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • montażu instalacji OZE – czterech pomp ciepła powietrze-woda dla potrzeb c.w.u.

 


Dnia 22 czerwca 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie tego projektu złożono w listopadzie 2016 roku, w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 2 249 191,22 zł.

 


 

Sierpień 2017:

Trwają prace nad dociepleniem poddasza - wymiana wełny mineralnej, stolarki okiennej wraz z nową zabudową z płyt gipsowo - kartonowych. Wymieniana jest również instalacja wodna i CO na wszystkich kondygnacjach.

 

 


 

Dnia 22 września 2017 roku złożono pierwszy wniosek o płatność dla projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku”. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 5 czerwca do 13 września 2017 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.525.074,04 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 1.518.072,15 zł, a wnioskowane dofinansowanie 1.290.361,32 zł.

 

We wrześniu mimo rozpoczęcia roku szkolnego prace nadal trwały.

 

          

 

 


 

Październik i listopad 2017:

Trwają prace nad dociepleniem stropodachu płaskiego i ścian zewnętrznych oraz wymianą stolarki drzwiowej aluminiowej.

          

 

                               

 

 


 

 

Rozpoczął się grudzień i prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej w Kórniku dobiegają końca. W budynku wymieniono okna, częściowo drzwi, zmodernizowano instalacje c.w.u i CO (w tym: wymieniono grzejniki, piece, zamontowano pompy ciepła), wyremontowano kotłownie, ocieplono dach i cały budynek szkolny. Prace zostały wykonane w ramach projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania).

 


 

Dnia 13 grudnia 2017 roku dokonano przelewu środków w łacznej wysokości 968 084,64 zł jako refundacji części kosztów wnioskowanych w ramach pierwszego wniosku o płatność za okres od 5 czerwca do 13 września 2017 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1.525.074,04 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 1.518.072,15 zł, a wnioskowane dofinansowanie 1.290.361,32 zł. Z uwagi na trwającą weryfikację dokumentacji przetargowej wypłacone zostało 75% wnioskowanej dotacji. Dofinansowanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


 

 

Z końcem grudnia 2017 roku zakończyła się rzeczowa realizacja Projektu pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku”, w ramach Poddziałania 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Dnia 31 stycznia 2018 roku złożono końcowy wniosek o płatność dla Projektu. Wniosek dotyczy rozliczenia wydatków poniesionych od 14 września do 29 grudnia 2017 roku. Wydatki ogółem wyniosły w tym okresie 1 332 756,02 zł, koszty kwalifikowane stanowiły kwotę 1 023 597,23 zł, a wnioskowane dofinansowanie 870 057,65 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia inwestycji okazało się, że zachodzi konieczność zmniejszenia wysokości dofinansowania. W kwietniu 2018 roku wystąpiono o przygotowanie aneksu do umowy o dofinansowanie. Zgodnie z przygotowywanym dokumentem wartość całego Projektu wynosić będzie 2 857 830,06 zł, a dofinansowanie z EFRR 2 160 418,97 zł.

 


 

 

 

 

 

Dnia 11 lipca 2018 roku dokonano przelewu środków w łącznej wysokości 322 276,68 zł jako refundacji części kosztów wnioskowanych w ramach pierwszego wniosku o płatność za okres od 5 czerwca do 13 września 2017 roku. Z uwagi na zakończenie weryfikacji dokumentacji przetargowej wypłacone zostało 25% wnioskowanej we wrześniu 2017 roku dotacji. Dofinansowanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


 

Dnia 14 sierpnia 2018 roku podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Kórniku”, w ramach Poddziałania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz postępowań przetargowych w formie zapytań ofertowych wartość ww. projektu uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanych kosztów. Skutkowało to podpisaniem Aneksu, zgodnie z którym dofinansowanie zmniejszono z 2.249.191,22 zł na 2.160.418,97 zł (85% kosztów kwalifikowanych). W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.290.361,32 zł. 21 sierpnia 2018 roku złożony został wniosek o płatność końcową, na podstawie którego oczekujemy na kwotę 870.057,65 zł.