Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Działanie "Odnowa i rozwój wsi"

 

                                                 

"Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

PROJEKT: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBIEC


W dniu 28 listopada 2012 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiec". Wniosek złożono do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i projekt został przeznaczony do dofinansowania. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 22 marca 2013 roku.
 
Całkowity koszt zadania (zgodnie z wnioskiem o płatność) wyniósł 333.911,18 zł. Koszty kwalifikowane (netto) 271.553,81 zł. Dofinansowanie 217.242,00,00 zł tj. 80% kosztów kwalifikowanych.

------------------------------------------------

                                                 

"Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

PROJEKT: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ROBAKOWO


W dniu 13 grudnia 2011 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robakowo". Wniosek złożono do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i projekt został przeznaczony do dofinansowania. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 3 kwietnia 2012 roku.
 
Całkowity koszt zadania (zgodnie z wnioskiem o płatność) wyniósł 889.691,69 zł. Koszty kwalifikowane (netto) 723.326,60 zł. Dofinansowanie 500.000,00 zł.

 

 

                                                            

 "Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."

 

 

Projekt pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim na potrzeby kulturalno-integracyjne społeczności lokalnej"

 

 

W dniu 30 czerwca 2010 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim na potrzeby kulturalno-integracyjne społecznosci lokalnej". Wniosek złożono do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i projekt został przeznaczony do dofinansowania. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 23 lutego 2011 roku.

 

 ***

 

Przed realizacja inwestycji życie kulturalne i społeczne wsi skupiało się w świetlicy wiejskiej, a właściwie w jednym pomieszczeniu użyczonym bezpłatnie przez gminę w budynku dawnej szkoły powszechnej. W świetlicy tej organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkania koła gospodyń, Rady Sołeckiej i zebrania wiejskie. Pomieszczenie było jednak zbyt małe, aby organizować w nich większe imprezy i spotkania. W jednym pomieszczeniu znajdowały się: stół bilardowy, stół do ping-ponga, komputer z podłączeniem do internetu i kuchenka gazowa – mini zaplecze kuchenne. Świetlica nie posiadała toalety, dlatego przy wejściu do budynku postawiono toaletę przenośną.

 

 

 

         

 

 

W ramach realizacji projektu wybudowana została nowa świetlica na działce nr 209/3 o powierzchni 2310 m2. Działka od strony południowej graniczy z drogą gminną, od strony zachodniej i wschodniej graniczy z działkami zabudowanymi, od północy graniczy z rowem. Działka nie była zabudowana, ale zlokalizowany był na niej plac zabaw i boiska do piłki nożnej i siatkówki.

 

 

 26.01.2012 roku podpisano umowę z wykonawcą na budowę świetlicy wiejskiej w Konarskim. W ramach tej umowy:
- w I kwartale wykonano roboty ziemne, ławy i stopy i ściany fundamentowe, podsypki i podłoża betonowe,
- w II kwartale zakończono stan surowy budynku – wykonano konstrukcje murowe, żelbetowe i dachu z pokryciem –oraz rozpoczęto prace wykończeniowe i roboty sanitarne,
- w III kwartale trwały prace wykończeniowe i rozpoczęły się roboty elektryczne,
- w IV kwartale zakończono roboty wykończeniowe, sanitarne i elektryczne.

Budowa świetlicy

 

 

Budynek usytuowano we frontowo–środkowej części działki. Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej – murowanej, z dachem stromym, na rzucie w kształcie litery „L”, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Z korpusu głównego wysunięto ryzalit wejściowy z dwukolumnowym portykiem i tympanonem. W budynku mieszczą się:

 • sala zebrań, zajęć dla dzieci i młodzieży, imprez okolicznościowych z zapleczem kuchennym(służącym jedynie rozdzieleniu i podgrzaniu dostarczonych z zewnątrz posiłków),
 • pomieszczenie ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu,
 • toalety.

Budynek został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym wybudowano pochylnię. Podest wejściowy i korytarze wewnętrzne miają wymiary pozwalające na swobodny obrót wózka inwalidzkiego. Wykonano także odrębną toaletę. 

 

 

 

Całkowity koszt zadania (zgodnie z wnioskiem o płatność) wyniósł 614.002,59 zł. Koszty kwalifikowane (netto) 488.090,62 zł. Dofinansowanie wnioskowane 244.045,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych.

 


   

                                                 

"Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Projekt pn.: "Budowa miejsca integracji społeczności wiejskiej - świetlicy wiejskiej we wsi Czołowo" 

   

 

W dniu 28 stycznia 2010 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa miejsca integracjio społecznosci wiejskiej - świetlicy wiejskiej we wsi Czołowo". Wniosek złożono do w biurze Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski w Środzie Wielkopolskiej, w ramach działania4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dziaąłnia „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę Rady Stowarzyszenia i została zatwierdzony do realizacji. Następnie został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie poddany został ocenie formalnej. Umowę o przyznanie pomocy w podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 7 grudnia 2010 roku.

 

 ***

 

Na działce nr 74 w Czołowie, na której realizowany był projekt znajdował się budynek mieszkalny i gospodarczy przeznaczony do rozbiórki. Obiekt został wybudowany przed rokiem 1860 i zawierał mieszkanie oraz świetlicę. Obiekt był w bardzo złym stanie technicznym: zawilgocone ściany, liczne ubytki tynków, spękania ścian, instalacja elektryczna w złym stanie, konstrukcja dachu zmurszała, pozbawiona elementów konstrukcji nośnej dachu, mocno zanieczyszczona przez szkodniki, ściana szczytowa odchylona od pionu z licznymi spękaniami. Obiekt nie spełniał standardów bezpieczeństwa i uniemożliwiał praktycznie korzystanie ze świetlicy. W związku z powyższym budynek został przeznaczony do rozbiórki.

 

Budowa nowego obiektu pozwoli na:

 • stworzenie miejsca do spotkań, uroczystości, pokazów, kursów i czynnego wypoczynku mieszkańców,
 • organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży,
 • stworzenie siedziby dla organizacji pozarządowych z terenu sołectwa,
 • zwiększenie stopnia integracji mieszkańców,
   

Nowy budynek żwietlicy zostanie usytuowany w tylnej częsci działki. Będzie to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej - murowanej, z dachem stromym wielospadowym. . Zaprojektowany został na rzucie prostokąta, jako obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym.. W nowym budynku będą się w mieścić:

 • biuro Rady Sołeckiej wraz ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu,
 • sala imprez okolicznościowych z zapleczem kuchennym (służącym jedynie rozdzieleniu i podgrzaniu dostarczonych potraw z zewnątrz posiłków),
 • toalety
   

 

 

 

 

Całkowity koszt zadania zgodnie z wnioskiem o płatność: 588.376,29 zł. Koszty kwalifikowane (netto) 478.517,71 zł. Przyznana zgodnie z umową kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 358.888,00 zł tj. 75% zaplanowanych kosztów kwalifikowanych.

 


 

 

                                                        

"Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."

 

Projekt pt.: "Budowa mini centrów kulturalno-rekreacyjnych we wsiach Runowo i Borówiec, jako miejsc integracji społecznosci lokalnych"

 

 

W dniu 1 kwietnia 2009 roku Gmina Kórnik złożyła wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa mini centrów kulturalno-rekreacyjnych we wsiach Runowo i Borówiec, jako miejsc integracji społecznosci lokalnych". Wniosek złożono do Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i projekt został przeznaczony do dofinansowania. Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objetego PROW na lata 2007-2013 podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego dnia 22 października 2009 roku.

 

W ramach adaptacji budynku poszkolnego na świetlicę wiejską w Runowie wykonano:

 • roboty budowlane (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty wykończeniowe),
 • roboty elektryczne,
 • roboty instalacyjne.

 

PRZED

          

 

PO

         

 

W ramach budowy zaplecza boiska sportowego w Runowie wykonano:

 • roboty budowlane (z budową dachu i robotami wykończeniowymi),
 • roboty elektryczne,
 • roboty instalacyjne.

 

PRZED

 

PO

 

W ramach adaptacji budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Borówcu wykonano:

 • roboty budowlane (z budową dachu, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz robotami wykończeniowymi),
 • roboty elektryczne,
 • roboty instalacyjne.

PRZED

 

PO

 

W ramach budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego w Borówcu wykonano:

 • podbudowę z kruszywa i nawierzchnię ze sztucznej trawy,
 • ogrodzenie,
 • oraz wyposażono boisko w elementy umożliwiające grę w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.
   

 

PRZED 

 

PO