Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Centrum Kształcenia na Odległość - Szczodrzykowo

 

 

Centrum Kształcenia na Odległość
działające przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
ul. Ogrodowa 21
zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenia e-learningowe


Harmonogram otwarcia:

Poniedziałek od 14.30 do 16.10

Wtorek od 12.50 do 16.10

Środa od 13.30 do 16.10

Czwartek od 11.50 do 16.10


Oferta edukacyjna:
· 66 bezpłatnych szkoleń e-learningowych (szkolenia zdalne);
· Wsparcie doradztwa zawodowego;
· Bezpłatny dostęp do Internetu;
· Udostępnienie pomieszczenia, sprzętu i oprogramowania do przeprowadzenia szkoleń lub konferencji edukacyjno - informacyjnych organizowanych przez inne instytucje dla lokalnej społeczności.
· Zajęcia z podstawowej obsługi komputera prowadzone bezpośrednio przez trenera.

Więcej informacji na stronach: www.spsz.ehost.pl , www.pcko.elearning.pl  
oraz www.kornik.pl  

Kontakt e-mail’owy z opiekunem gosia.pyla@spsz.ehost.pl

 


O PROJEKCIE

 

Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem).

 

Projekt ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 406 współpracujących ze sobą centrów. Zakłada się, iż centra będą zlokalizowane wyłącznie na terenach wiejskich. Tym samym przyczynią się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wsią a miastem.

 

Centra zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy i kontent merytoryczny. W ramach swojej działalności będą prowadziły bezpłatne szkolenia e- learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych.

 

Centra przyczynią się w ten sposób do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

 

Czas realizacji projektu: 01.06.2007r. – 31.12.2008r.

 

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  • Lider Konsorcjum

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz część merytoryczną tworzonych pakietów edukacyjnych.


  • Partnerzy strategiczni

4system Polska partner odpowiedzialny za zarządzanie projektem, utworzenie i administrację siecią CKNO, opracowanie techniczne pakietów edukacyjnych oraz szkolenie pracowników CKNO.

 

Ecorys Polska Sp. z o.o. partner odpowiedzialny za monitoring oraz promocję.

 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo partner odpowiedzialny za szkolenie pracowników CKNO w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, pomoc przy dostosowaniu pakietów edukacyjnych do potrzeb niepełnosprawnych.

 

Partnerzy regionalni - odpowiedzialni za organizację pracy CKNO, organizację szkoleń dla pracowników CKNO, pomoc przy rekrutacji i kontaktach z lokalnymi władzami.

 

W październiku 2007 roku gmina podpisała umowę o współpracy przy realizacji projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy, Działania 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie, schematu a) – Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie powstało „Centrum…”. Gmina otrzymała zwrot kosztów remontu i przystosowania pomieszczenia w SP w Szczodrzykowie w kwocie 9.824,25 + przekazany sprzęt (komputery wraz z oprogramowaniem, pomoce naukowe, meble itp.) o wartości 28.472,36 zł. 


Lista szkoleń e-leaningowych:

1. A może samo zatrudnienie?
2. Administracja systemami komputerowymi
3. Adobe_Photoshop
4. Agent ubezpieczeniowy
5. Arkusze kalkulacyjne
6. Asystent bankowości
7. Bazy danych
8. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
9. Bhp
10. Biologia
11. Broker ubezpieczeniowy
12. Chemia
13. Dominująca Półkula Mózgowa
14. Edukacja zdalna
15. Efektywne zarządzanie projektem
16. Fizyka
17. Geografia
18. Grafik komputerowy
19. Grafika menedżerska i prezentacyjna
20. Handlowiec
21. Historia
22. Jak zdobyć i utrzymać pracę
23. Język angielski
24. Język niemiecki
25. Język polski
26. Kariera – decyduję, planuję, działam
27. Księgowość
28. Matematyka
29. Ocena pracowników
30. Ochrona danych osobowych
31. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja
32. Określenie Indywidualnego Stylu Myślenia
33. Opiekun osób starszych
34. Opiekunka dziecięca domowa
35. Organizator agrobiznesu
36. Planowanie potrzeb
37. Podstawy Technik Informatycznej
38. Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu
39. Pracownik administracyjny
40. Prawo zamówień publicznych
41. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
42. Prowadzenie narad i spotkań
43. Przedstawiciel handlowy
44. Przetwarzanie tekstów
45. Przywództwo i zarządzanie organizacją
46. Reakcja na stres
47. Rekrutacja
48. Rodzaje inteligencji
49. Ścieżki kariery
50. Sprzedawca
51. Style uczenia się
52. Systemy motywacyjne
53. Sztuka komunikacji
54. Sztuka prezentacji
55. Techniki uczenia się
56. Telemarketer
57. Trening motywacyjny
58. Trening i budowanie zespołu
59. Usługi w sieciach informatycznych
60. Użytkowanie komputerów
61. Zarządzanie czasem i organizacje pracy
62. Zarządzanie kadrami
63. Zarządzanie projektami
64. Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
65. Zawody przyszłości
66. Zostań e-pracownikiem