Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik

       

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Działanie 3.1. Obszary wiejskie

                                                                 

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, że dnia 13 grudnia 2006r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie projektu „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% ze środków pochodzących z budżetu państwa, a w 15% ze środków własnych gminy.

 


          

W dniu 15 marca 2007 roku Burmistrz Jerzy Lechnerowski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „KONCEPT” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim na wykonanie zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik. Zgodnie z umową zawartą w dniu 13 grudnia 2006 roku między Gminą Kórnik a Wojewodą Wielkopolskim projekt budowy sieci wodociągowej w Czmońcu będzie współfinasowany w 75% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 10% przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Rozpoczęcie robót zaplanowane jest na kwiecień 2007 roku.

 


 

          

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, iż zgodnie z przyjętym harmonogramem w miesiącu kwietniu br. rozpoczęła się realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Symbolicznie prace na budowie zainicjowali: wiceburmistrz Hieronim Urbanek i sołtys wsi Czmoniec Zbigniew Tomaszewski.

 

W kwietniu br. Gmina Kórnik złożyła także do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pierwszy „wniosek o płatność” – czyli refundację 75% poniesionych dotychczas nakładów na tę inwestycję. Pierwszy wniosek opiewał na kwotę 41.722,50 zł.

 

 

 

 

Informujemy, iż realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu państwa w I półroczu br. przebiegała prawidłowo. Zgodnie z założeniami wszystkie prace zaplanowane na kwiecień i maj zostały właściwie i terminowo wykonane, co daje nam podstawę do złożenia kolejnego wniosku o zwrot poniesionych nakładów. Do końca maja położone zostało 2,25 km sieci od Orkowa do Czmońca. Prace montażowe sieci w Czmońcu zakończą się w lipcu br.
Pierwszy złożony przez Gminę wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku z Projektem w latach 2005-2006 został pozytywnie rozpatrzony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki i na jego podstawie otrzymaliśmy na początku czerwca kwotę 41.722,50 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – czyli refundację 75% poniesionych dotychczas nakładów na tę inwestycję.
Na III kwartał br. zaplanowano roboty ziemne i montażowe sieci wodociągowej nie tylko w Czmońcu, ale także w Trzykolnych Młynach i w Radzewie.

 

 


 

 

Informujemy, iż realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu państwa przebiega prawidłowo. Zgodnie z harmonogramem wszystkie prace zaplanowane na czerwiec i lipiec zostały właściwie i terminowo wykonane, co daje nam podstawę do złożenia kolejnego wniosku o zwrot poniesionych nakładów. Od końca maja do końca lipca br. położone zostało 5,9 km sieci wodociągowej w Czmońcu, Trzykolnych Młynach i Radzewie. W kolejnych miesiącach będą kontynuowane prace polegające na płukaniu i dezynfekowaniu sieci, odtwarzaniu nawierzchni oraz oznakowaniu terenu.

Drugi złożony przez Gminę wniosek o zwrot kosztów poniesionych w związku z Projektem został pozytywnie rozpatrzony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki i na jego podstawie otrzymaliśmy na początku sierpnia kwotę 148.866,05 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – czyli refundację 75% poniesionych do końca czerwca br. nakładów na tę inwestycję.

 


 

 

Informujemy, iż realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu państwa, dobiega końca. W sierpniu zakończono praktycznie budowę sieci wodociągowej – co oznacza, że od rozpoczęcia inwestycji wybudowano w sumie 8,23 km sieci w Czmońcu, Trzykolnych Młynach i Radzewie. Obecnie trwają prace polegające na płukaniu i dezynfekowaniu sieci, odtwarzaniu nawierzchni oraz oznakowaniu terenu. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na koniec września br.

Ponieważ dotychczas wszystkie prace przebiegały prawidłowo i zgodnie z założonym harmonogramem Gmina złożyła pod koniec sierpnia kolejny – trzeci wniosek o płatność częściową. Do końca sierpnia otrzymaliśmy na podstawie wniosków o płatność 190.588,55 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – czyli refundację 75% poniesionych dotychczas nakładów na tę inwestycję.

 


 

 

Informujemy, iż dnia 28 września br. zakończyła się realizacja projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik” finansowanego w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 10% z budżetu państwa. W ramach projektu od marca br. wybudowano 8,23 km sieci w Czmońcu, Trzykolnych Młynach i Radzewie. W miesiącu wrześniu trwały prace polegające na płukaniu i dezynfekowaniu sieci, odtwarzaniu nawierzchni oraz oznakowaniu terenu.

Do dnia 27 września br. na podstawie wniosków o płatność gmina Kórnik otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 541.050,50 zł – czyli refundację 75% poniesionych dotychczas nakładów na tę inwestycję. Zgodnie z założonym harmonogramem Gmina jeszcze dwukrotnie wystąpi do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o płatność - w październiku i listopadzie br. 

 

Wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną jest dziś postrzegane jako jeden z podstawowych wymogów cywilizacyjnych oraz warunek atrakcyjności inwestycyjnej danego terenu. Nie ulega więc wątpliwości, że obecnie każde gospodarstwo domowe musi mieć dostęp do sieci wodociągowej. Chociaż potrzeby związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę są już w gminie prawie rozwiązane, to mieszkańcy Czmońca dotychczas borykali się z niezwykle uciążliwym problemem, jakim jest brak dostępu do bieżącej wody. W związku z powyższym w marcu 2006 roku gmina Kórnik złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w gminie Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik”. Wniosek przeszedł pozytywnie wielomiesięczną procedurę rozpatrywania i oceniania co umożliwiło dnia 13 grudnia 2006r. podpisanie umowy pomiędzy Gminą Kórnik a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na jej podstawie inwestycja, której wartość to 758.411,67 zł w 75% finansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (568.808,75 zł), w 10% ze środków pochodzących z budżetu państwa (75.841,17 zł), a jedynie w 15% ze środków własnych gminy (113.761,75 zł). W kwietniu br. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KONCEPT” Sp. z o.o. rozpoczęło budowę. Od tego czasu wybudowano 8,2 km sieci wodociągowej w Czmońcu, Trzykolnych Młynach i Radzewie. Realizacja projektu przebiegała prawidłowo i zakończyła się 28 września br. W wyniku tej inwestycji do końca roku stworzonych zostanie także ok. 40 przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych.
Zgodnie z założeniami wszystkie prace wykonywane były właściwie i terminowo, co pozwalało gminie na składanie kolejnych wniosków o zwrot poniesionych nakładów. Wszystkie dotychczas złożone przez Gminę wnioski o zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu latach 2005-2007 zostały pozytywnie rozpatrzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki i na ich podstawie otrzymaliśmy kwotę 541.050,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dnia 22 października br. przy świetlicy wiejskiej w Czmońcu odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia wybudowanej sieci wodociągowej, w której uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych, Sołtys wraz z Radą Sołecką, przedstawiciele wykonawcy – P.P.H.U „KONCEPT” Sp. z o.o., Spółki WODKOM oraz PWiK w Śremie.
Burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz Sołtys Zbigniew Tomaszewski podziękowali wszystkim zaangażowanym w realizację tej inwestycji. Następnie ksiądz proboszcz Bolesław Dolata dokonał poświęcenia nowej inwestycji, a Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej, Sołtysem Czmońca i Kierownikiem Budowy dokonali przecięcia wstęgi.
Realizacja tego projektu nie tylko zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie podniesienia standardu życia, ale także biorąc pod uwagę szczególne walory przyrodniczo-krajobrazowe Czmońca i Trzykolnych Młynów przyczyni się do podniesienia atrakcyjności tych terenów dla budownictwa jednorodzinnego oraz wykreowania nowej szansy rozwoju miejscowości, którą upatruje się w agroturystyce.