Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego

     

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

 

Burmistrz Gminy Kórnik informuje, że dnia 18 listopada 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w 25% ze środków własnych gminy.

 


            

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

 

Na obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej nie jest wystarczające do zapewnienia życia i rozwoju na oczekiwanym poziomie. Równie istotna jest dostępność do infrastruktury społecznej i do tzw. usług publicznych, takich jak usługi zdrowotne, bezpieczeństwo, a przede wszystkim dostęp do możliwości wszechstronnego kształcenia. Potrzeby edukacyjne w gminie Kórnik przejawiają się w tej dziedzinie już na poziomie przedszkolnym. Na terenie samego miasta Kórnika istnieje zapotrzebowanie na ok. 300 miejsc w przedszkolach. W Kórniku funkcjonują obecnie dwa przedszkola. Do jednego z nich w 2004 roku uczęszczało 125 dzieci, a drugie przedszkole funkcjonowało w budynku, który jest własnością Fundacji Zakłady Kórnickie. Do drugiego przedszkola przyjęto w 2004 roku 70 dzieci, a miejsc w nim było zaledwie 44. Przepełnienie nie było jednak jedynym problem tej placówki. Przedszkole mieściło się w bardzo starym budynku, który wymagał generalnego remontu. Pomieszczenia parteru zaadaptowane wiele lat temu na przedszkole nie spełniały obowiązujących obecnie podstawowych norm technicznych i sanitarnych. W takiej sytuacji, mimo dobrego wykształcenia, zaangażowania i chęci, personel przedszkolny nie mógł zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwoju, zarówno edukacyjno-psychicznego, jak i fizycznego. Z tego powodu przez kilka lat placówce groziło zamknięcie i funkcjonowała ono tylko warunkowo. Analizy zlecone przez gminę wykazały, iż przeprowadzenie generalnego remontu jest bezcelowe z punktu widzenia zarówno technicznego, jak i ekonomicznego. Sytuację komplikowało również to, iż budynek, w którym mieściło się przedszkole, nie był własnością gminy. Jeżeli gmina nie podjęłaby żadnych kroków w kierunku zmiany tej sytuacji efektem takiego zaniechania byłaby utrata dotychczasowych miejsc w działającym przedszkolu i pogłębienie deficytu dostępu do edukacji przedszkolnej.

W związku z powyższym w czerwcu 2004 roku gmina Kórnik złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 3 Rozwój lokalny, Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. Wniosek przeszedł ówcześnie pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno-techniczną i został umieszczony na liście rezerwowej, jednak ze względu na brak środków nie uzyskał dofinansowania. Wnioskowany projekt został jednak zrealizowany pomimo nie otrzymania środków zewnętrznych. W okresie od lipca do października 2004 roku Urząd Miejski w Kórniku przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyłonił wykonawcę inwestycji. W dniu 13.10.2004 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Bolesław Spochacz z siedzibą w Ruszkowie (gm. Środa Wielkopolska) na wykonanie zadania polegającego na budowie przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Profesora Zbigniewa Steckiego. W okresie od 15.10.2004 roku do 16.08.2005 roku wybudowano nowy budynek przedszkola i zagospodarowano plac wokół niego. W dniach 15-21.10.2004 roku zagospodarowano plac budowy. Roboty budowlane, budowlano-montażowe i wykończeniowe trwały do końca lipca 2005 roku. W tym samym czasie – od stycznia do pierwszej dekady lipca – trwały roboty instalacyjne i technologiczne. Od kwietnia do sierpnia 2005 roku wykonano roboty elektroenergetyczne. W lipcu i sierpniu prowadzone były roboty porządkowo-wykończeniowe oraz urządzanie placu zabaw. W wyniku zrealizowanych prac powstało nowe przedszkole o powierzchni zabudowy: 1.536,34 m2, powierzchni użytkowej: 1.315,39 m2 i kubaturze 9.892,20m3. W budynku znajduje się 6 sal zajęć, sala do zajęć ruchowych, szatnie, toalety, łazienki (dla każdej grupy) pomieszczenia administracyjne, gospodarcze, magazynowe i kuchnia wraz z zapleczem. Uroczyste otwarcie przedszkola miało miejsce 1 września 2005 roku.

 

 

W związku z koniecznością zakończenia w 2008 roku projektów w ramach ZPORR-u i jednoczesnym pozostaniem, w wyniku oszczędności poprzetargowych, środków do wykorzystania ogłoszono dodatkową listę potencjalnych Beneficjentów, wśród których znalazła się Gmina Kórnik. W miesiącach wrześniu i październiku ponownie złożono komplet uaktualnionej dokumentacji dla projektu Po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski nowego wniosku i uaktualnionej dokumentacji zostaliśmy poinformowani, iż nasz projekt został wybrany do dofinansowania w dniu 16 października br. Całkowity koszt tej inwestycji to 3.283.047,07 zł z czego Gmina Kórnik otrzyma refundację w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych tj. 2.333.003,49 zł. Podpisanie umowy o dofinansowanie miało miejsce 18 listopada br., a pierwsze środki powinny wpłynąć do gminy jeszcze grudniu (złożono już pełną dokumentację dot. refundacji kosztów).

 

 

 

 


 

     

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

 

Informujemy, iż zgodnie z umową o dofinansowanie w grudniu br. Gmina złożyła dwa wnioski o płatność - pierwszy wniosek o płatność pośrednią dnia 3.12.08r. (na kwotę 2.060.506,18 zł), a drugi  o płatność końcową dnia 11.12.08r. (na kwotę 272.497,31 zł). Wnioski obecnie są weryfikowane.

 


 

      

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna

 

Po zweryfikowaniu wniosków o płatność oraz uzyskaniu pozytywnej opinii kontroli, która została przeprowadzona przez przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej ZPORR w dniach 9-14 stycznia 2009 roku, w czerwcu 2009 roku przekazano Gminie Kórnik dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR w wysokości 2.331.722,49 zł.