Array ( [sort] => date [sort_direct] => DESC )
UM Kórnik
Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusinowo

                                                                                            

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


PROJEKT: Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusinowo


Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 334 539,00 zł

 

Cel realizacji projektu: stworzenie mieszkańcom wsi warunków do zaspokajania potrzeb kulturalno-integracyjnych poprzez budowę miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu - świetlicy wiejskiej.

 


 

Świetlice pełnią bardzo ważną rolę w życiu mieszkańców wsi – to w nich odbywają się zebrania, spotkania, zajęcia dla dzieci, imprezy integracyjne. Świetlice nierzadko są na wsi jedynym budynkiem użyteczności publicznej, pełnią zatem funkcje społeczne, kulturalne i rekreacyjne. W Prusinowie dotychczas rolę świetlicy wiejskiej spełniał lokal znajdujący się na piętrze budynku należącego do Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA”. W roku 2015 GS Kórnik postanowił sprzedać cały budynek i wypowiedział umowę użyczenia. Z uwagi na zaistniałą sytuację i odpowiadając na potrzeby mieszkańców władze gminy Kórnik podjęły decyzję o wybudowaniu nowego budynku świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 9/3. Wybór terenu, na którym ma powstać świetlica nie był przypadkowy. Wybrano miejsce, na którym odbywały się dotychczas festyny rodzinne oraz dożynki, a w jego pobliżu znajduje się boisko sportowe.

     

Nowy budynek świetlicy zaprojektowano jako wolnostojący, jednokondygnacyjny - tak aby architektonicznie nawiązywał do istniejącej, tradycyjnej zabudowy zagrodowej. Mieścić się w nim będzie: sala spotkań i biesiad, zaplecze kuchenne, salka dla dzieci, pomieszczenie dla sportowców, zaplecze sanitarne – WC męskie oraz damskie z WC dla osób niepełnosprawnych, wiatrołap oraz pomieszczenie techniczne. Razem powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 146,19 m2. Obiekt zapewni niezbędne warunki do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne.

     

Nowy budynek świetlicy służyć będzie mieszkańcom wsi i okolic nie tylko w celach zebrań, spotkań i biesiad. Pełnić on będzie rolę centrum kulturalno-społecznego. Przez cały rok odbywać się w nim będą ciekawe zajęcia warsztaty, kursy i zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania i talenty mieszkańców. Będą to m.in.: spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty rękodzielnicze i dekoracyjne dla kobiet, kursy związane z prowadzeniem działalności rolniczej oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe. Dla dzieci i młodzieży planuje się prowadzenie stałych zajęć świetlicowych, w tym oferowanie pomocy w nauce, zajęcia plastyczne, integracyjne itp. Dodatkowe zajęcia będą organizowane w czasie ferii i wakacji. Nowa świetlica służyć będzie Radzie Sołeckie, Kołu Gospodyń Wiejskich, Grupie Odnowy Wsi Prusinowo, które będą mogły się w niej spotykać i prowadzić swoją działalność statutową. Wykorzystując bazę jaką będzie świetlica Rada Sołecka będzie organizowała okolicznościowe imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców.


                                                                                

Dnia 24 lipca 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w lutym 2017 roku, w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 334 539,00 zł.

 


                                                                               

 

25 lutego 2019 roku złożono w Departamencie PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o płatność końcową dla operacji pn. „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusinowo”. Wniosek dotyczył rozliczenia wydatków poniesionych w okresie od 24 lipca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku. Wydatki ogółem wyniosły 558.419,99 zł, wydatki kwalifikowane wyniosły w tym okresie 525.757,69 zł, a wnioskowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 334.534,00 zł.